University of Oulu

Sosiaalisten taitojen kehittyminen joukkueurheilussa

Saved in:
Author: Kärkkäinen, Niklas1; Mettovaara, Miikka1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.1 MB)
Pages: 83
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201606042294
Language: Finnish
Published: Oulu : N. Kärkkäinen; M. Mettovaara, 2016
Publish Date: 2016-06-06
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Pinola, Timo
Reviewer: Pinola, Timo
Salakka, Markku
Description:

Tiivistelmä

Tutkimus käsittelee ja tarkastelee joukkueurheilun merkitystä sosiaalisten taitojen muodostumisen ja kehittymisen näkökulmasta. Tutkimuksen keskiössä ovat joukkueurheilussa tapahtuvat ryhmäilmiöt ja sosiaalinen sekä vuorovaikutuksellinen kehittyminen joukkueurheilutoiminnassa. Sosiaalista kehittymistä tarkastellaan niin yksilö kuin ryhmätasolla. Tutkimusongelmana on se, että miten joukkueurheilu vaikuttaa sosiaalisten taitojen kehittymiseen ja millainen on joukkueen sosiaalinen rakenne. Tutkimuksessa perehdytään näihin tutkimusongelmiin vaikuttaviin tekijöihin ja prosesseihin. Joukkueurheilu on yhteisöllistä kasvua, oppimista ja kehittymistä. Joukkueurheilussa sosiaalinen kehittyminen on luonteeltaan vastavuoroista. Sosiaaliset dynaamiset prosessit ovat tämän tutkimuksen ydin.

Urheiluseuroissa harrastaminen on innostavaa ja merkityksellistä toimintaa lapsille ja nuorille. Nykyisin yhä useampi lapsi ja nuori hakeutuu harrastamaan liikuntaa urheiluseuraan. Lapset ja nuoret harrastavat liikuntaa yhä enemmän urheiluseuroissa. Tämän vuoksi urheiluseurassa tapahtuvan joukkueurheilututkimuksen tekeminen ja sosiaalisiin taitoihin paneutuminen on erittäin paikallaan, sillä urheilun sosiaalista ulottuvuutta on tutkittu tähän mennessä melko niukasti.

Liikunnasta ja urheilusta on alettu puhua elämäntapana jo 1970–1980-luvulta alkaen. Jo näistä ajoista lähtien urheiluun on alettu suhtautua yhä fanaattisemmin. Elämme liikunnan murroksessa, sillä vapaaehtoinen yhteisöllinen liikkuminen korvautuu nykyisin yhä enemmän urheiluseurojen liikuntapalveluilla. Nykyään trendinä on keskittää urheileminen tavoiteorientoituneiden urheiluorganisaatioiden piiriin, jonne yhteistoiminta, liikunnan tuomat elämykset ja kokemukset ovat siirtyneet.

Tutkimusote on fenomenologis-fenomenografinen. Tutkimustuloksissa esiintyy tutkimusjoukon välittömiä kokemuksia ja käsityksiä. Tutkimus on toteutettu puolistrukturoidulla lomakehaastattelulla eräässä Pohjois-Pohjanmaalaisessa tavoitteellisesti ja aktiivisesti toimivassa jääkiekkojoukkueessa. Tutkimuksen edetessä joukkueurheilun merkitykset ja vaikutukset sosiaalisten taitojen kehittymiselle täsmentyvät ja syventyvät mielenkiintoisiin aihekokonaisuuksiin. Tämän myötä saadaan kiinnostavia, monipuolisia ja vaihtelevia tutkimustuloksia pelaajien näkökulmasta joukkueurheilun merkityksistä sosiaalisten taitojen kehittymiselle.

see all

Subjects:
Copyright information: © Niklas Kärkkäinen; Miikka Mettovaara, 2016. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.