University of Oulu

”Ehkä maailmankaikkeus yrittää kertoo mulle, että mää oon oikeessa ammatissa” : MKT-harjoittelun merkitys ammatillisen itseymmärryksen kehittymiselle luokanopettajaopiskelijoiden kertomana

Saved in:
Author: Nikkilä, Suvi1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.8 MB)
Pages: 71
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201606042330
Language: Finnish
Published: Oulu : S. Nikkilä, 2016
Publish Date: 2016-06-06
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Lanas, Maija-Liisa
Reviewer: Lanas, Maija-Liisa
Harmoinen, Sari
Description:
Opettajan ammatillinen itseymmärrys tarkoittaa käsitystä itsestä opettajana. Se kuvaa sitä, miten opettaja ymmärtää itsensä suhteessa työhön ja ammatillisuuteen. Ammatillinen itseymmärrys muuttuu uusien kokemusten ja oppimisen myötä. Opettajan vahva ammatillinen itseymmärrys auttaa työssä jaksamisessa sekä oman pedagogisen toiminnan ja valintojen perustelussa. Ammatillinen itseymmärrys kehittyy huomattavasti jo opintojen aikana. Erityisesti opetusharjoitteluissa saadut myönteiset kokemukset tukevat ammatillisen itseymmärryksen kehittymistä opintojen aikana. Jotta opiskelijan ammatillista kehittymistä voidaan tukea mahdollisimman hyvin, on tärkeä tietää, mitkä tekijät opetusharjoittelussa voivat tukea tai haitata ammatillisen itseymmärryksen kehittymistä. Maisterivaiheen koulutyöskentely -opintojakso (MKT-harjoittelu) on yksi Oulun yliopiston luokanopettajakoulutukseen kuuluvista harjoitteluista. Se suoritetaan Oulun normaalikoululla yleensä neljännen tai viidennen opintovuoden aikana. Tutkielmani tavoitteena on selvittää, mitä luokanopettajaopiskelijat kertovat MKT-harjoittelun merkityksestä ammatillisen itseymmärryksen kehittymiselle. Keskityn erityisesti opiskelijoiden nimeämiin ammatillisen itseymmärryksen kehittymistä tukeviin ja haittaaviin tekijöihin. Tutkimuskysymykseni on: ”Mitkä tekijät MKT-harjoittelussa ovat opiskelijoiden mielestä merkittäviä ammatillisen itseymmärryksen kehittymisen kannalta?” Tarkentavia alakysymyksiä ovat: ”Mitkä tekijät MKT-harjoittelussa tukevat ammatillisen itseymmärryksen kehittymistä?” sekä ”Mitkä tekijät MKT-harjoittelussa haittaavat ammatillisen itseymmärryksen kehittymistä?” Tutkimusaineisto koostuu neljän maisterivaiheen luokanopettajaopiskelijan teemahaastatteluista ennen MKT-harjoittelua ja sen päättymisen jälkeen. Haastatteluaineisto on analysoitu aineistolähtöisesti ja analyysin loppuvaiheessa aineistoon on yhdistetty teoria itseymmärryksen osa-alueista. Tutkimukseni osoittaa, että MKT-harjoittelun ohjaava opettaja voi sekä tukea että haitata opiskelijan ammatillisen itseymmärryksen kehittymistä. Harjoittelun aikaiset onnistumiset sekä toimiva vuorovaikutus oppilaiden kanssa tukevat ammatillisen itseymmärryksen kehittymistä. Lisäksi ammatillisen itseymmärryksen kehittyminen MKT-harjoittelun aikana on yhteydessä opiskelijan käsitykseen tulevaisuudesta. Erityisesti ohjaavan opettajan palautteella oli tässä tutkimuksessa merkitystä opiskelijan ammatillisen itseymmärryksen kehittymiselle. Palaute oli yhteydessä myös opiskelijan tulevaisuuskuvaan. Koska MKT-harjoittelu on viimeisiä luokanopettajakoulutuksessa suoritettavia opintojaksoja, harjoittelun aikaisella ammatillisen itseymmärryksen kehittymisellä voi olla suuri merkitys siihen, millaisia opettajia koulutuksesta valmistuu. Ohjaavan opettajan palautteen merkitys tulisi huomioida opetusharjoitteluiden toteutuksessa, erityisesti ammatillisen itseymmärryksen kehittymistä haittaavaan palautteen osalta.
see all

Subjects:
Copyright information: © Suvi Nikkilä, 2016. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.