University of Oulu

Tunteet luokanopettajan päättöharjoittelussa : narratiivinen tutkimus opettajaopiskelijoiden kertomuksista

Saved in:
Author: Tuhkala, Anne1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.7 MB)
Pages: 82
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201606042347
Language: Finnish
Published: Oulu : A. Tuhkala, 2016
Publish Date: 2016-06-06
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Jokikokko, Katri
Uitto, Minna
Reviewer: Jokikokko, Katri
Uitto, Minna
Lassila, Erkki
Description:
Keskustelu opettajan työn tunnepuolesta on lisääntynyt tämän vuosituhannen puolella paljon, ja emotionaalisen ulottuvuuden merkitys opetustyössä tiedostetaan. Aloittelevan opettajan tunteita ja opetusharjoittelun emotionaalista puolta on kuitenkin Suomessa tutkittu verrattain vähän. Tämä tutkimus tuo esille luokanopettajaopiskelijoiden tunteita päättöharjoitteluun liittyen henkilökohtaisen kerronnan ja tarinan kautta. Tutkimus on metodologialtaan narratiivinen ja vastaa kysymykseen, millaisina luokanopettajaopiskelijoiden päättöharjoittelukokemukset näyttäytyvät heidän kertomuksissaan ja minkälaisissa tilanteissa näistä tunteista kerrotaan. Tutkimuksen analyysi on aineistolähtöinen, ja aineisto on kerätty kerronnallisina haastatteluina neljältä luokanopettajaopiskelijalta, jotka suorittivat päättöharjoittelun vuoden 2015 aikana. Kertomukset esitetään tarinan muodossa. Kertomuksista käy ilmi, että opetusharjoittelu on vahvasti tunnepitoinen kokemus, ja harjoittelun aikana koetaan monenlaisia tunteita myönteisistä kielteisiin. Parhaimmillaan kokemus antaa valmiuksia ja tarjoaa tärkeitä oppimistilanteita, sekä rohkaisee ja innostaa tulevaan ammattiin. Kokemus voi kuitenkin olla myös raskas, kuormittava, ristiriitainen ja sisältää paljon negatiivisia tunteita. Tulokset osoittavat, että tunnetilat liittyvät erityisesti usein ammatillisen identiteetin omaksumiseen sekä ihmissuhteisiin harjoittelun aikana. Tärkeimmiksi näistä ihmissuhteista nousevat erityisesti suhde harjoittelun ohjaajaan ja suhde oppilaisiin. Tunteet joista kerrotaan, vaihtelevat laajasti onnen, tyytyväisyyden ja innostuksen tunteista huoleen, ahdistukseen ja kuormittavuuden tunteeseen. Tutkimukseni osoittaa, että tunteet ovat tärkeässä roolissa opetusharjoittelussa, ja ne tulisi ottaa paremmin huomioon opetusharjoittelua kehitettäessä. Opiskelijoille tulisi tarjota systemaattisesti tukea käsitellä harjoittelunaikaisia tuntemuksia harjoittelun aikana. Tunteiden käsittely ei auttaisi ainoastaan harjoittelukokemuksen läpikäymistä, vaan helpottaisi valmistautumista tulevaan emotionaalisesti kuormittavaan ammattiin.
see all

Subjects:
Copyright information: © Anne Tuhkala, 2016. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.