University of Oulu

Maahanmuuton alueelliset työmarkkinavaikutukset

Saved in:
Author: Heikkinen, Arla1
Organizations: 1University of Oulu, Oulu Business School, Department of Economics, Economics
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.8 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201606072406
Language: Finnish
Published: Oulu : A. Heikkinen, 2016
Publish Date: 2016-06-13
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Svento, Rauli
Reviewer: Svento, Rauli
Simonen, Jaakko
Description:
Tutkielman tavoitteena on tutkia maahanmuuton vaikutusta alueen talouteen, tuotantoon ja etenkin sen työmarkkinoihin. Erityisesti keskitytään tutkimaan muutoksia alueen eri alojen palkkatasoissa ja työllisyydessä. Keskeisenä tutkimuskysymyksenä on aiheuttaako maahanmuutto työttömyyttä. Aihetta tutkitaan tutustumalla maahanmuuton historiaan ja nykypäivään Euroopassa sekä Suomessa. Esitellään myös laajasti aiempaa kirjallisuutta, eri teorioita sekä empiirisiä tutkimuksia maahanmuutosta ja sen vaikutuksista eurooppalaisiin työmarkkinoihin. Lisäksi tutkitaan lähemmin suomalaisia työmarkkinoita ja niiden toimintaa. Tutkielmassa esitellään empiirinen tutkimus maahanmuuton vaikutuksista Suomen maakuntien työmarkkinoihin. Tämä tutkimus suoritetaan estimoimalla erilaisilla ekonometrisilla malleilla maahanmuuton vaikutusta maakuntien kokonaistyöllisyyteen ja -työttömyyteen. Tutkimusten tulosten mukaan maahanmuutto ei nosta alueellista tai kansallista kokonaistyöttömyyttä. Maahanmuutto itseasiassa nostaa alueen kokonaistuotantoa lisäämällä työvoiman määrää ja tuottavuutta. Toisaalta se voi nostaa työttömyyttä varsinkin matalapalkka-aloilla lisääntyneen kilpailun takia. Maahanmuutto vaikuttaa myös alueen palkkoihin laskemalla palkkatasoa, kun työvoiman tarjonta lisääntyy. Palkkojen muutos on sitä suurempi, mitä enemmän maahanmuuttajien koulutustausta eroaa kohdemaakuntien väestön koulutustaustasta. Tästä voi seurata eri työntekijäryhmien eriarvoistumista, jota voitaisiin ehkäistä houkuttelemalla maakuntiin enemmän korkeasti koulutettuja maahanmuuttajia. Mikäli tunnetaan maahanmuuton eri vaikutukset alueiden työmarkkinoihin, on mahdollista ehkäistä siihen liittyviä ongelmia sekä maksimoida maahanmuuton positiiviset vaikutukset alueen tuotantoon ja kilpailukykyyn.
see all

Subjects:
Copyright information: © Arla Heikkinen, 2016. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.