University of Oulu

Suomalaisten pk-yritysten kansainvälistyminen Kiinan markkinoille

Saved in:
Author: Isomursu, Aarni1
Organizations: 1University of Oulu, Oulu Business School, Department of Management and International Business, Management
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.2 MB)
Pages: 103
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201606072408
Language: Finnish
Published: Oulu : A. Isomursu, 2016
Publish Date: 2016-06-13
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Sipola, Sakari
Reviewer: Puhakka, Vesa
Sipola, Sakari
Description:
Pienten ja keskisuurten yrityksien siirtyminen kansainvälisille markkinoille johtaa niiden jatkuvaan kasvamiseen, sekä kansalliseen että globaaliin talouden kehitykseen. Suomalaiset yritykset ovat tilanteessa, missä niillä ei välttämättä ole enää veturina toimivaa yritystä kiskomassa niitä mukanaan kansainvälisille markkinoille. Haasteena yrityksillä on strategian muodostaminen, kohdemaan valitseminen sekä tietämyksen puute. Tämän tutkielman tarkoituksena on antaa peruskäsitys kolmesta kansainvälistymisen strategiasta, apua potentiaalisen kohdemarkkinan etsinnässä ja osoittaa keinoja löytää tarvittavia resursseja. Kansainvälistyvälle yritykselle strategian valinta ja sen toteuttaminen on tärkeää koko sen kansainvälistymisen prosessin kannalta. Tutkielma käsittelee sellaisia strategioita, joilla Kiinan markkinoille voidaan siirtyä. Sekä kertoo kuinka yritys pystyy tunnistamaan omat kyvykkyytensä, suhteessa kunkin strategian vaatimiin resursseihin. Näitä strategioita ovat Uppsala malli, verkostomalli ja yhteisyritykset. Tutkielmassa käydään läpi tukiverkostoja, joiden avulla suomalainen pk-yritys voi laskea omaa riskitasoaan ja kynnystä siirtyä kansainvälisille markkinoille sekä nostaa mahdollisuuksia menestyä siellä. Suomen julkisen hallinnon tarjoamat tukiverkostot auttavat suomalaisia yrityksiä kansainvälistymään. Tässä tutkielmassa esitellään niistä Team Finland, Finpro, Export Finland ja Finnvera. Tutkielma toteutettiin kvalitatiivisena tutkimuksena ja suoritettiin kirjallisuuskatsauksena, aiheesta aiemmin tehtyihin tutkimuksiin, historiallisiin tapahtumiin, poliittisiin päätöksiin, kirjallisuuteen sekä tilastoihin pohjautuen. Tutkielman tavoitteena on auttaa kansainvälistymään pyrkiviä yrityksiä strategian valinnassa ja esitellä julkisen hallinnon tarjoamia apukeinoja.
see all

Subjects:
Copyright information: © Aarni Isomursu, 2016. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.