University of Oulu

Toiminnan jatkuvuutta koskevan tilintarkastusraportoinnin vaikutus asiakkaan konkurssin todennäköisyyteen ja tilintarkastajan vaihtamiseen

Saved in:
Author: Jääskö, Jenni1
Organizations: 1University of Oulu, Oulu Business School, Department of Accounting, Accounting
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1 MB)
Pages: 78
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201606072437
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Jääskö, 2016
Publish Date: 2016-06-13
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Sahlström, Petri
Reviewer: Kallunki, Juha-Pekka
Sahlström, Petri
Description:
Tämä Pro gradu käsittelee kahta tutkimusongelmaa. Ensinnäkin tarkoituksena on selvittää, lisääkö toiminnan jatkuvuuden epävarmuuden raportointi tilintarkastusasiakkaan konkurssin todennäköisyyttä, eli onko raportoinnilla itseään ennustava vaikutus. Lisäksi tarkoituksena on selvittää, lisääkö toiminnan jatkuvuuden raportointi todennäköisyyttä, että asiakas vaihtaa tilintarkastajaa. Kaiken kaikkiaan tavoitteena on selvittää, menettävätkö tilintarkastajat asiakkaita ja sen myötä tulevaisuuden palkkioita toiminnan jatkuvuuden raportoinnin takia. Jos pelko palkkioiden menettämisestä vaikuttaa raportointipäätökseen, pelkästään usko raportoinnin vaikutuksiin saattaa tällöin vaarantaa tilintarkastajien riippumattomuuden. Pro gradun yhtenä tavoitteena onkin pystyä osoittamaan, onko pelolle todellisuudessa aihetta suomalaisessa tilintarkastusympäristössä. Pro gradun empiirisessä osiossa aineiston valinta ja tutkimusmenetelmät mukailevat pitkälti Careyn, Geigerin ja O’Connellin (2008) australialaista tutkimusta, johon myös Ruotsissa toteutettu Svanbergin ja Öhmanin (2014) tutkimus pohjautuu. Tutkimukseen kerätään yritykset vastinparimenetelmää käyttäen. Tutkimusaineisto koostuu suomalaisista yksityisistä osakeyhtiöistä. Aineisto kerätään Suomen Asiakastieto Oy:n ylläpitämästä Voitto+ -tietokannasta sekä Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämästä Virre-tietopalvelusta. Pro gradun molempia tutkimusongelmia tutkitaan logistisen regressioanalyysin avulla. Tilastolliset testit suoritetaan IBM SPSS Statistics 23 -ohjelmalla. Tämän tutkimuksen tulokset osoittavat, että toiminnan jatkuvuuden raportointi lisää asiakkaan konkurssiin ajautumisen todennäköisyyttä sekä tilintarkastajan vaihtamisen todennäköisyyttä. Tulosten perusteella voidaan päätellä, että suomalaisessa kontekstissa tilintarkastajat menettävät asiakkaita ja sen myötä tulevaisuuden palkkioita toiminnan jatkuvuuden raportoinnin seurauksena. Näin ollen raportointivirheet voivat koitua erittäin kalliiksi tilintarkastajille. Tämän vuoksi toiminnan jatkuvuuden arviointiin ja raportointiin tulisi kiinnittää entistä enemmän huomiota tilintarkastajien työssä raportointivirheiden minimoimiseksi. On lisäksi aiheellista tutkia, onko toiminnan jatkuvuuden arviointiin käytettävät menetelmät optimaalisia ja onko niitä mahdollista kehittää. Myös raportointivirheiden vaikutukset pitäisi pystyä minimoimaan esimerkiksi lainsäädännön ja ohjeistusten avulla. Tutkimuksen tulokset ovat yleistettävissä koskemaan toiminnan jatkuvuuden raportointia ja sen seurauksia tilanteissa, joissa tilintarkastusasiakkaana on heikossa taloudellisessa tilanteessa oleva yksityinen osakeyhtiö. Tulosten voidaan olettaa olevan yleistettävissä Suomen lisäksi myös muissa samankaltaisissa tilintarkastusympäristöissä. Muutokset lainsäädännössä ja ohjeistuksissa saattavat vaikuttaa toiminnan jatkuvuuden raportointiin ja sen seurauksiin, joten merkittävät muutokset tilintarkastusympäristössä voivat vaikuttaa tulosten yleistettävyyteen.
see all

Subjects:
Copyright information: © Jenni Jääskö, 2016. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.