University of Oulu

Faktori-indeksien käyttö riskiperusteisessa salkunhoidossa

Saved in:
Author: Kulhua, Jussi1
Organizations: 1University of Oulu, Oulu Business School, Department of Finance, Finance
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.1 MB)
Pages: 59
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201606072447
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Kulhua, 2016
Publish Date: 2016-06-13
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Kahra, Hannu
Reviewer: Joenväärä, Juha
Kahra, Hannu
Description:
Tämän työn tarkoituksena on tutkia, miten tiettyihin riskifaktoreihin perustuvat indeksit ovat tuottaneet Yhdysvaltojen markkinoilla aikavälillä 30.11.1998–31.12.2015, sekä verrata eri riskipariteettimenetelmin koostettuja faktorisalkkuja MSCI:n omaan multifaktori-indeksiin. Jo aiemmin akateemisessa ja empiirisissä tutkimuksissa on havaittu tiettyjen riskifaktoreiden selittävän arvopapereiden tuottoja. Yleisesti tunnustettuja ja käytettyjä faktoreita ovat esimerkiksi arvo-, koko-, laatu- ja momentumifaktori. Nämä faktorit ovat tarjonneet sijoittajalle riskipreemion yli markkinatuoton pitkällä aikavälillä. Aiemmin faktoreiden hyödyntäminen sijoitustoiminnassa oli mahdollista ainoastaan perinteisten aktiivisten sijoitusrahastojen kautta, joista monet hyödyntävätkin mekaanisia altistumisia kyseisille faktoreille. Aktiivisten rahastojen rinnalle on kuitenkin 2000-luvulla noussut niin kutsuttuja smart beeta-ETF:iä, jotka tarjoavat altistumisen valitulle faktorille läpinäkyvästi ja alhaisin kustannuksin. Smart beeta-ETF:ksi voidaan kutsua lähes mitä tahansa markkina-arvopainotetusta poikkeavaa strategiaa. Tutkielman tulosten perusteella tarkastellut MSCI:n faktori-indeksit ovat tarjonneet tutkitulla aikavälillä perinteistä markkina-arvopainotettua parempaa tuottoa. Lisäksi eri riskipariteettimenetelmin koostetuilla salkuilla voidaan parantaa portfolion tuotto/riski- suhdetta. Verrattaessa tutkielmassa koostettuja riskipariteettisalkkuja MSCI:n omaan multifaktori-indeksiin, voidaan todeta sen tarjonneet tutkitulla aikavälillä riskipariteettisalkkuja parempia tuottoja. Multifaktorin hyvää menestystä selittää aktiivinen faktoreiden painottaminen markkinatilanteesta riippuen. Sen tuottoja tutkittaessa on hyvä ottaa huomioon, että MSCI:n tarjoama aikasarja indeksille on saatu aikaan aikahistoriasta (Back-tested). Siirtyminen omaisuuslajipohjaisesta sijoittamisesta faktoripohjaiseen, sekä riskipariteettimenetelmät salkun rakennuksessa avaavat sijoittajille laajemmat mahdollisuudet koostaa riski- ja tuotto-ominaisuuksiltaan sopiva salkku.
see all

Subjects:
Copyright information: © Jussi Kulhua, 2016. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.