University of Oulu

Kaksikielisten oppilaiden kielellisten valmiuksien vaikutukset matematiikan tehtävien ratkaisemisessa

Saved in:
Author: Guttorm, Riikka1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Science, Mathematics
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.7 MB)
Pages: 29
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201606072457
Language: Finnish
Published: Oulu : R. Guttorm, 2016
Publish Date: 2016-06-07
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Salmi, Pekka
Reviewer: Salmi, Pekka
Leinonen, Marko
Description:
Kaksikielisten oppilaiden tukeminen matematiikan opetuksessa on kasvanut huomattavasti viimeisten vuosikymmenien aikana. Viimeaikaiset kansainväliset tutkimukset ovat osoittaneet, että tukemisesta huolimatta kaksikielisten oppilaiden tulokset ovat alhaisemmat kuin yksikielisten. Tässä kirjallisuustutkielmassa perehdytään lähemmin kaksikielisen oppilaan kommunikointitapoihin tehtävien ratkaisemisessa. Näitä ovat kielenvaihto, koodinvaihto, interferenssi ja ei-kielelliset tavat eli eleet. Tutkielmassa kuvataan miten ja millaisessa tilanteessa kaksikielinen oppilas käyttää eri kommunikointitapojaan. Tämän kirjallisuustutkielman tavoitteena on tarkastella vaikuttaako opetuksen ja tehtävienanto kieli kaksikielisen oppilaan matematiikan oppimiseen ja ymmärtämiseen. Tutkimusaiheeni on kaksikielisten oppilaiden kielellisten valmiuksien vaikutukset matematiikan tehtävien ratkaisemisessa. Kaksikielisen oppilaan kielitaito molemmissa kielissä ei välttämättä ole niin vahva suorittaakseen matematiikan tehtäviä kielellisesti puhtaasti, eikä tämän perusteella voida arvioida oppilaan matemaattista pätevyyttä. Tutkielman tuloksista voidaan päätellä, että kaksikielisen oppilaan matematiikan pätevyyteen ei vaikuta pelkästään hänen kielelliset valmiudet. Suurempi merkitys matematiikan pätevöitymiseen on siitä saatu opetus ja sosiaalisen ympäristön luoma ennakkoluulo matematiikkaa kohtaan.
see all

Subjects:
Copyright information: © Riikka Guttorm, 2016. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.