University of Oulu

Data collection for software security analysis

Saved in:
Author: Askeli, Daniel1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Information Technology and Electrical Engineering, Department of Computer Science and Engineering, Computer Science
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.7 MB)
Pages: 51
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201606072460
Language: English
Published: Oulu : D. Askeli, 2016
Publish Date: 2016-06-07
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Röning, Juha
Reviewer: Röning, Juha
Schaberreiter, Thomas
Description:
There is a vast amount of data available on the Internet originating from multiple sources. Combining different sources is interesting as it can offer more information than separate sources. In addition current trends favoring open source projects and open information provide an interesting setting for security analysis. However in order to utilize the data it needs to be harvested. In this work implementation of a document oriented time series data collection framework is presented. It provides features that make data collection easier compared to previously existing solutions. The framework is then used to collect data from two popular open source projects and relevant vulnerability data sources. The data is used to determine where in the source code the vulnerabilities locate and the locations are visualized. Results suggest that there is value to be gained from combining data sources.
see all

Internet tarjoaa valtavan määrän vapaasti saatavilla olevia datalähteitä. Näiden datalähteiden yhdistäminen on mielenkiintoista, sillä siten voidaan saada enemmän tietoa kuin erillisistä tietolähteistä. Lisäksi nykyiset avoimen lähdekoodin projekteja suosivat suuntaukset antavat mielenkiintoisen kehyksen tietoturvaanalyysille. Jotta dataa voidaan käyttää, pitää se kuitenkin ensin kerätä. Tässä työssä esitetään dokumenttisuuntautunut aikasarjadatan keräämiseen tarkoitettu ohjelmistokehys. Kehys sisältää ominaisuuksia, jotka tekevät datan keräämisestä helpompaa verrattuna aikaisempiin ohjelmistoratkaisuihin. Kehystä käytetään datan keräämiseen kahdesta suositusta avoimen lähdekoodin projektista ja niihin liittyvistä haavoittuvuusdatalähteistä. Kerättyä dataa käytetään haavoittuvuuksien paikan selvittämiseen, minkä jälkeen ne visualisoidaan. Tulokset osoittavat, että tietolähteitä yhdistämällä voidaan saada lisäarvoa tietoturva-analyysissa.
see all

Subjects:
Copyright information: © Daniel Askeli, 2016. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.