University of Oulu

Lähelle lasta : lapsen ja aikuisen välinen vuorovaikutus päiväkodissa

Saved in:
Author: Rahja, Karoliina1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 42
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201606072461
Language: Finnish
Published: Oulu : K. Rahja, 2016
Publish Date: 2016-06-20
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Tämän tutkimuksen tarkoituksena on kuvata tutkimuskirjallisuuden pohjalta lapsen ja aikuisen välistä vuorovaikutusta päiväkodissa. Tähän pyritään varhaiskasvatusta ohjaavien asiakirjojen ja lainsäädännön kautta, myös lasten ääntä huomioiden, kuvaamalla aikuisen roolia ja tehtäviä vuorovaikutuksen osapuolena, sekä kuvaamalla tutkimuskirjallisuuden kautta vuorovaikutuksen olemusta, piirteitä ja aikuisen toimintamahdollisuuksia. Tutkimus toteutettiin kuvailevana kirjallisuuskatsauksena, ja aineiston muodosti neljä väitöskirjaa ja yksi tutkimushanke vuosilta 2007–2009. Tutkimuksen tuloksista keskeisimpiä on päiväkodin vuorovaikutuksen monimuotoisuus. Arjen kasvatustilanteet ovat eläviä ja hetkessä muuttuvia, ja vuorovaikutuksen eri astelemissa liikutaan monella keskustelun ja kommunikoinnin tasolla yhtä aikaa ja nopeasti positioita vaihdellen. Kiinnittämällä huomio päiväkotiarkeen sosiaalisena kenttänä voidaan huomata, kuinka tärkeässä osassa kasvattaja on lapsen kehityksen, kasvun ja oppimisen tukemisessa, niin aktiivisen suorasti kuin epäsuorastikin vaikuttamalla toimintaympäristön ja ilmapiirin laatuun sekä lasten keskinäisiin vertaissuhteisiin. Muutamia tärkeitä lapsen kohtaamisen keinoja ovat muun muassa aktiivinen läsnäolo, lapsen aito kuuleminen sekä sanattoman viestinnän merkityksen huomioiminen. Lapsen kuuleminen ja kohtaaminen on tärkeää varhaiskasvatuksen suunnittelun, toiminnan ja lapsen hyvinvoinnin tukemisen näkökulmasta. Vuorovaikutuksen hedelmällisistä puolista ja keinoista on hyvä olla tietoinen, sillä niihin keskittymällä voidaan vaikuttaa monenlaiseen muutokseen lapsen parhaaksi — ja olla matkalla lähemmäksi lasta.
see all

Subjects:
Copyright information: © Karoliina Rahja, 2016. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.