University of Oulu

Design, implementation and verification of a digital predistorter overdrive protection module

Saved in:
Author: Kivelä, Ville1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Information Technology and Electrical Engineering, Department of Electrical Engineering, Electrical Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 10.5 MB)
Pages: 99
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201606092483
Language: English
Published: Oulu : V. Kivelä, 2016
Publish Date: 2016-06-15
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Lahti, Jukka
Reviewer: Rahkonen, Timo
Lahti, Jukka
Description:
The goal of this thesis was to design, implement and verify an overdrive protection module to digital predistorter’s output path. Former Nokia mobile wireless base-station digital predistorter designs omitted the use of an overdrive protection module, did the overdrive protection in the analog domain or used a simple digital signal clipping approach. This has caused problems with transmission signal quality and even destruction of radio frequency power amplifiers in certain circumstances. Analog limiters might be too slow to react to sudden changes in the signal while hard digital signal clipping causes significant harmonic distortion and intermodulation distortion which is especially harmful for wideband multicarrier modulations. The overdrive protection module described in this thesis tries to solve those issues by applying digital time-domain smoothing filters directly to the output path of the digital predistortion system. The digital predistorer is a submodule of a custom Nokia 2G/3G/4G-LTE base-station digital front end integrated circuit. In this thesis the theoretical background needed to understand the basic functionality of an digital predistorter is first explained and then the overdrive protection’s algorithm specification is introduced. The algorithm specification was used as the foundation for overdrive protection module’s register transfer level micro-architecture design. The design was implemented entirely with Very High Speed Integrated Circuit Description Language. The overdrive protection module was fully tested and verified using a in-house developed verification flow which is based on the universal verification methodology. The language in which the test bench was written and test cases were developed was SystemVerilog. After comprehensive verification work the overdrive protection module was shown to fully adhere to its specifications passing all required tests. The module also passed hardware emulation testing and was successfully implemented into the digital front end application specific integrated circuit silicon. The overdrive protection module designed in this thesis could be modified to support even higher data rates and wider bandwidths for example to support future applications in a 5G mobile radio system. The module could also be adapted to be used in a field programmable gate array chip with relatively small changes to the designs hardware description.
see all

Tämän työn tavoitteena oli suunnitella, toteuttaa ja testata digitaalinen ylikuormituksenestopiiri digitaalisen esisäröttimen lähtöön. Nokian aikaisemmissa matkapuhelinverkon tukiasemissa ei ollut ollenkaan signaalirajoittimia, rajoitus tehtiin analogiaelektroniikalla tai rajoitukseen käytettiin yksinkertaista digitaalista signaalitason rajoitinta. Tämä on aiheuttanut ongelmia lähetyssignaalin laadun kanssa ja joissain tapauksissa radiotaajuustehovahvistimia on jopa tuhoutunut. Analogiset rajoittimet saattavat olla liian hitaita reagoimaan erittäin nopeasti tehotasoaan vaihteleviin digitaalisiin signaaleihin ja jyrkkä digitaalisen signaalin tason leikkaus voi aiheuttaa signaaliin useasti huomattavan paljon harmoonista- ja keskinäismodulaatiosäröä, joka on erityisen haitallista leveäkaistaisile monikantoaaltosignaaleita käyttäville modulaatioille. Tässä työssä kuvattu digitaalinen ylikuormituksenestopiiri yrittää ratkaista nämä ongelmat rajoittamalla signaalia digitaalisilla aikatason suodattimilla suoraan digitaalisen esisäröttimen lähdössä. Digitaalinen esisärötin on osa Nokian 2G, 3G ja 4G-LTE -yhteensopivasta matkapuhelinverkon tukiaseman digitaalisesta front-end integroidusta piiristä. Työssä käydään ensiksi läpi tarvittava teoria digitaalisen esisärötyksen perusteiden ymmärtämiseen ja tämän jälkeen esitellään ylikuormituksenestopiirin algoritmimäärittely. Algoritmimäärittelyä käytettiin perustana ylikuormituksenestopiirin rekisteritasoisen mikroarkkitehtuurin kuvauksen suunnittelussa. Piiri toteutettiin kokonaisuudessaan VHDL-kuvauskielellä. Ylikuormituksenestopiiri testattiin perusteellisesti käyttäen Nokian kehittämää verifiointivuota, joka perustuu universaaliin verifiointimetodologiaan. Testipenkki ja testit toteutettiin SystemVerilog kuvauskielellä. Kattavan verifioinnin jälkeen ylikuormituksenestopiirin todettiin läpäisevän kaikki testit ja toteuttavan sille annetut määritykset. Piiri läpäisi myöhemmin myös laitteistoemulointitestauksen ja se sisällytettiin tukiasemassa käytettävään digitaaliseen front-end sovelluskohtaiseen integroituun piiriin. Tässä työssä suunniteltua ylikuormituksenestopiiriä voidaan muokata myös tukemaan suurempia datanopeuksia ja kaistanleveyksiä, joka mahdollistaisi esimerkiksi piirin käytön tulevissa 5G-tukiasemissa. Piiriä olisi myös mahdollista muokata sopivaksi uudelleenohjelmoitaville piireille suhteellisen pienillä muutoksilla rautakuvaukseen.
see all

Subjects:
Copyright information: © Ville Kivelä, 2016. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.