University of Oulu

Narratiivinen kirjallisuuskatsaus : luksusbrändin määritelmä kirjallisuudessa 2000-luvulla

Saved in:
Author: Leinonen, Milla1
Organizations: 1University of Oulu, Oulu Business School, Bachelor's Programme in Economics and Business Administration
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.7 MB)
Pages: 51
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201606142509
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Leinonen, 2016
Publish Date: 2016-06-20
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Tämän kandidaatintutkielman tarkoituksena oli muodostaa määritelmä luksusbrändin käsitteestä kirjallisuudessa 2000-luvulla. Tutkielma suoritettiin narratiivisena kirjallisuuskatsauksena. Aineistoksi valittiin aineistonhakuprosessin tuloksena kymmenen tieteellistä artikkelia, joilla jokaisella oli hieman eriävä käsitys luksusbrändistä. Artikkelit jaoteltiin niiden näkökulman mukaan neljään eri brändinäkökulmaan: toiminnallinen, symbolinen, psykologinen ja kokemuksellinen brändinäkökulma. Aluksi jokaisen näkökulman sisällä pyrittiin luomaan oma määritelmä luksusbrändille syntetisoimalla tietoa artikkeleista. Kun jokaisen näkökulman mukainen määritelmä luksusbrändille oli luotu, nämä neljä määritelmää yhdistettiin yhdeksi. Tuloksena syntyi tämän kirjallisuuskatsauksen luksusbrändin määritelmä, joka on seuraavanlainen: luksusbrändi määritellään 2000-luvun kirjallisuudessa brändinä, joka on korkea laatuinen, kallis, eksklusiivinen ja ainutlaatuinen, ja jonka täytyy toimia johdonmukaisesti kokonaisuutena, sekä muistaa tuoda esille luksusbrändin kulutukseen liittyviä hedonistisia, emotionaalisia ja materialistisia piirteitä.
see all

Subjects:
Copyright information: © Milla Leinonen, 2016. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.