University of Oulu

Logopenisen afasian kielelliset ongelmat ja neuraalinen tausta

Saved in:
Author: Rieppola, Linda1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, Logopedics
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.6 MB)
Pages: 45
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201606162522
Language: Finnish
Published: Oulu : L. Rieppola, 2016
Publish Date: 2016-06-20
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Tämän kandidaatintutkielman tavoitteena oli selvittää logopenisen afasian kielellisiä ongelmia ja siihen liittyvää neuraalista taustaa. Kandidaatintutkielma tehtiin kirjallisuuskatsauksena, joka perustui kahdeksaan tieteelliseen aikakauslehdessä julkaistuun tutkimusartikkeliin vuosilta 2004–2014. Neljässä tutkimusartikkelissa tarkasteltiin kielellisiä ongelmia ja neljässä artikkelissa siihen liittyvää neuraalista taustaa. Tutkimusten tuloksista kävi ilmi, että ongelmia ilmeni niin puheen tuotossa kuin ymmärtämisessäkin. Puheen tuotossa fonologiset parafasiat ja sanahaun ongelmat olivat merkittäviä. Sanojen toistamiskyky oli myös heikkoa sekä puheen ymmärrys oli heikentynyt erityisesti lausetasolla, mutta sanatasollakin oli kohtalaisia vaikeuksia. Myös työmuistin kaventumista havaittiin. Neuraalisen taustan tutkimuksissa havaittiin vasemman hemisfäärin ohimolohkon- ja ohimo-päälakilohkon alueilla kortikaalista atrofiaa. Kortikaalista ohenemista eli atrofiaa löydettiin samoilta aivoalueilta lähes kaikissa tutkimuksissa paitsi yhdessä tutkimusartikkelissa, jossa huomio kiinnittyi valkean aineen atrofiaan. Valkean aineen kielellisessä verkostossa ilmeni vaurioita laajastikin. Kortikaalisella ohenemisella ja valkean aineen atrofialla oli selkeä korrelaatio sananlöytämisvaikeuksien, toistamiskyvyn ja puheen ymmärtämisen kanssa.
see all

Subjects:
Copyright information: © Linda Rieppola, 2016. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.