University of Oulu

Bisfofonaattien aiheuttama leukojen osteonekroosi

Saved in:
Author: Kestilä, Liisa1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Medicine, Department of Dentistry
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1 MB)
Pages: 52
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201606172530
Language: Finnish
Published: Oulu : L. Kestilä, 2016
Publish Date: 2016-06-20
Thesis type: Other thesis
Tutor: Ylikontiola, Leena
Reviewer: Oikarinen, Kyösti
Ylikontiola, Leena
Description:
Bisfosfonaattien aiheuttama leukojen osteonekroosi eli BRONJ raportoitiin kirjallisuudessa ensimmäisen kerran vuonna 2003. Se on luun resorptiota estävien lääkkeiden, bisfosfonaattien ja denosumabin käyttöön liittyvä harvinainen haittavaikutus ja ilmenee elimistössä ainoastaan leukojen alueella. Tilan määritelmänä on, että potilaan suun limakalvojen alueella on ollut paljastuneen luun alue vähintään kahdeksan viikon ajan eikä potilas ole saanut leukojen alueen sädehoitoa. Usein BRONJ:a edeltää jokin dentoalveolaarinen kirurginen toimenpide, kuten hampaan poisto. BRONJ:n riski on suurempi suonensisäisesti annosteltavilla bisfosfonaateilla kuin suun kautta annosteltavilla valmisteilla. Tutkimuksen tarkoituksena oli kerätä tietoa Oulun yliopistollisen sairaalan (OYS) Hammas- ja suusairauksien poliklinikalla vuosina 2003–2014 diagnosoiduista ja hoidetuista bisfosfonaattien aiheuttamasta leukojen osteonekroosista kärsivistä potilaista. Tavoitteena oli tutkia potilaiden hoitolinjoja, käyntimääriä ja tautitilan syntyyn mahdollisesti vaikuttaneita riskitekijöitä. Tiedot kerättiin OYS:n potilastietoarkistosta. Aineiston potilaat olivat 1.1.2003–31.12.2014 aikavälillä kaikki diagnoosikoodilla M87.1 Lääkeaineen aiheuttama luukuolio Hammas- ja suusairauksien klinikalla hoidetut potilaat. Aineistosta suljettiin pois tuolla diagnoosikoodilla hoidetut, negatiivisiksi epäilyiksi osoittautuneet potilaat. Yhteensä potilaita oli 43, joista naisia 18 ja miehiä 25. Suurin osa sairastuneista oli saanut lääkityksen suonensisäisesti. Potilaista vain 35 %:lla osteonekroosin puhkeamista edelsi dento-alveolaarikirurginen toimenpide. Lähes kaikilla potilailla oli ainakin yksi osteonekroosin riskiä lisäävä systeeminen riskitekijä, kuten diabetes tai saatu sytostaattilääkitys. Useimmat potilaat saivat hoidon aikana antibioottilääkitystä ja lähes kaikki potilaat määrättiin purskuttelemaan antimikrobisella suuhuuhteella, kuten klooriheksidiinillä. Potilaita hoidettiin sekä kirurgisesti että konservatiivisesti. Kirurgisesti hoidetuilla oli enemmän käyntejä hammas- ja suusairauksien poliklinikalla kuin konservatiivisesti hoidetuilla potilailla. Potilaista parantui seuranta-aikana varmuudella 33 %. Kaikkien parantuneiden potilaiden luustolääkitys tauotettiin hoidon ajaksi. Osa potilaista menehtyi seurannan aikana, osan hoito jatkui muualla ja osan seuranta ja hoito jatkuu Hammas- ja suusairauksien klinikalla edelleen.
see all

Subjects:
Copyright information: © Liisa Kestilä, 2016. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.