University of Oulu

Liikuntaharrastuksen ja psykoosin sairastumisen riskin yhteys

Saved in:
Author: Isopahkala, Ville1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Medicine, Medicine
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 25
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201606182552
Language: Finnish
Published: Oulu : V. Isopahkala, 2016
Publish Date: 2016-06-20
Thesis type: Other thesis
Tutor: Penttilä, Matti
Reviewer: Jääskeläinen, Erika
Penttilä, Matti
Description:
Psykoosisairaudet ja erityisesti skitsofrenia ovat vaikeasti parantuvia psykiatrisia sairauksia, joiden vaikutus ulottuu aina moneen muuhunkin henkilöön itse potilaan lisäksi. Skitsofrenia on merkittävä työkyvyttömyyden ja kansantaloudellisten menetysten aiheuttaja, sillä noin puolet potilaista on työkyvyttömyyseläkkeellä viiden vuoden kuluttua sairauden puhkeamisesta. Näistä syistä psykoosisairauksia ehkäisevien tekijöiden löytäminen ja niiden hyödyntäminen käytännön tasolla ovat tärkeitä tavoitteita psykiatriselle tutkimukselle ja terveydenhoitojärjestelmälle. Tässä tutkielmassa kartoitetaan kirjallisuuskatsauksen avulla nykyistä tietämystä liikunnan vaikutuksista psykoosia sairastaviin ja psykoosiin sairastumisen riskiin. Psykoosiin sairastumisen ja intensiivisen aerobisen liikunnan harrastamisen yhteyttä myös tutkitaan Pohjois-Suomen syntymäkohortin 1966 aineiston pohjalta. Pohdin myös liikunnan mahdollisia fysiologisia vaikutusmekanismeja psykoosisairauksien kannalta. Kirjallisuuskatsauksen perusteella riittävällä määrällä intensiivistä aerobista liikuntaa on merkittäviä positiivisia vaikutuksia skitsofreniapotilaiden oireisiin ja elämänlaatuun. Oman tutkimuksen aineistossa, joka koostui 24-vuotiaista miehistä, ei havaittu merkittävää yhteyttä liikunnan ja psykoosiin sairastumisen riskin välillä. Liikuntainterventioita voidaan varauksetta suositella psykoosisairaiden oireiden lievittämiseksi ja erityisesti skitsofreniaan liittyviä liitännäissairauksia ehkäisemään.
see all

Subjects:
Copyright information: © Ville Isopahkala, 2016. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.