University of Oulu

Moniammatillinen tiimityö päiväkodeissa

Saved in:
Author: Lohtander, Susanna1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 43
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201606222577
Language: Finnish
Published: Oulu : S. Lohtander, 2016
Publish Date: 2016-06-27
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Tässä kandidaatintutkielmassa perehdytään moniammatilliseen tiimityöhön päiväkodissa. Tavoitteena on selvittää, miten päiväkodin lapsiryhmissä tapahtuvaa moniammatillista tiimityötä kuvataan alan kirjallisuudessa ja tutkimuksissa. Tutkimuskysymyksiä ovat seuraavat kysymykset: millaisena moniammatillinen tiimityö päiväkodeissa näyttäytyy kirjallisuuden perusteella ja miten lastentarhanopettajan ja lastenhoitajan roolit tiimissä eroavat toisistaan. Tutkielma toteutetaan kuvailevana kirjallisuuskatsauksena, tarkemmin integroivana kirjallisuuskatsauksena. Moniammatillinen tiimityö päiväkodeissa on ajankohtainen aihe. Tuore varhaiskasvatuslaki korostaa pedagogiikan merkitystä osana varhaiskasvatusta. Lain pohjalta tehtävä varhaiskasvatussuunnitelman perusteet tuo esille lastentarhanopettajan vastuuta ryhmänsä ja tiiminsä pedagogisena johtajana sekä painottaa osaamiseen ja koulutukseen perustuvan työnjaon merkitystä. Ammattiryhmien rooleja ja suhteita päiväkodin työtiimissä on tutkittu vain vähän. Aihe on kuitenkin merkityksellinen, sillä päiväkodin työntekijöiden keskinäinen yhteistyö heijastuu työntekijöiden toimintaan kasvatusvuorovaikutuksessa ja siten myös varhaiskasvatuksen laatuun. Kirjallisuuden mukaan moniammatillinen tiimityö on päiväkodin työntekijöiden keskuudessa pääasiassa positiivisena ja merkityksellisenä pidetty asia, mutta työntekijöiden moniammatillisuutta ei silti juurikaan hyödynnetä. Päiväkodeissa vallitsee yhdenmukaisuuden normi ja tasa-arvonihanne, minkä vuoksi kaikki työntekijät tekevät samoja työtehtäviä. Moniammatillinen tiimityö päiväkodeissa on lähes itsestään selvä käytäntö, joka kuitenkin sisältää paljon haasteita. Lastentarhanopettajan rooli erottuu kirjallisuudessa, kun taas lastenhoitajan roolia ei erityisemmin tuoda esille. Lastentarhanopettajaa kuvataan pedagogisena johtajana, joka kantaa vastuun sekä lapsiryhmän että tiimin toiminnasta. Tämän tutkielman alussa kuvataan luotettavuuden varmistamiseksi tuloksiin mahdollisesti vaikuttaneita tekijöitä, kuten tutkijan ennakko-oletuksia ja kokemuksia. Tutkielma vastaa osaltaan käytännön tarpeeseen selkiyttää vaihtelevasti toteutuvaa tiimityötä päiväkodeissa.
see all

Subjects:
Copyright information: © Susanna Lohtander, 2016. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.