University of Oulu

“First one to have a platinum album wins, GO.” : challenges that humour present to a translator

Saved in:
Author: Aikio, Jukka1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, English Philology
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.7 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201606302591
Language: English
Published: Oulu : J. Aikio, 2016
Publish Date: 2016-07-04
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
This study examined the challenges that humour presents to a subtitle translator. The goal was to categorise and analyse the different challenges that humour caused. By comparing the formed categories, this paper studied the challenges of each segment and category, and the challenges that the different categories have in common. The data was collected by selecting segments from an episode of South Park, an American cartoon-like comedy series. The most common challenges were caused by cultural references, such as references to specific events or people; technical limitations, namely the lack of time and space that a translator has on the screen, were also common. The paper also introduced some basic strategies for translation to be used when facing translation challenges caused by humour. Substitution and omission were the most widely used strategies across all categories.
see all

Opinnäytetyössäni tutkin haasteita, joita huumori aiheuttaa tekstittäjälle. Tavoitteenani oli löytää, kategorisoida ja analysoida erilaisia haasteita, joita huumori aiheutti. Löydettyjä haasteita tutkittiin ja vertailtiin keskenään kategorioittain yhtäläisyyksien ja erilaisuuksien löytämiseksi. Aineistona työssäni käytin jaksoa amerikkalaisesta televisiosarjasta South Park:sta. Kulttuurisidonnaiset käännöshaasteet olivat yleisimpiä, niiden lisäksi käytännön rajoitukset kuten tilan ja ajan puute ruudulla esittivät haasteen kääntäjälle. Työssäni esitin yleisimpiä työkaluja, joita kääntäjä voi käyttää kohdatessaan käännöshaasteita. Näistä työkaluista sanojen korvaus ja jättäminen käännöksestä olivat kaikista käytetyimmät työkalut.
see all

Subjects:
Copyright information: © Jukka Aikio, 2016. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.