University of Oulu

Pelialan ongelmat

Saved in:
Author: Niemelä, Jonne1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Information Technology and Electrical Engineering, Information Processing Science
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 24
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201607012600
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Niemelä, 2016
Publish Date: 2016-07-11
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Kinnula, Marianne
Description:
Tämän tutkielman tarkoituksena oli selvittää pelialan ongelmia. Siinä tutkittiin myös muita pelialalle tyypillisiä piirteitä ja mitkä ovat yleisiä strategioita ja toimintatapoja videopelien tuottamisessa ja markkinoinnissa. Tutkimuskysymyksenä oli ”Mitkä ongelmat ovat pelialalle tyypillisiä?”. Tutkimus pohjautui aikaisemmin tehtyihin tutkimuksiin. Kirjallisuuskatsauksessa selvisi pelialan suurimman ongelman olevan projektien viivästyminen. Merkittävin syy tälle on vaatimusten epämääräisyys, joka osittain johtuu pelin kehityksen monialaisuuden aiheuttamista kommunikaatio-ongelmista ja osittain videopelien kehitykselle tyypillisestä ongelmasta, jossa hauskuus on vaikeasti määriteltävissä. Komponenttien käyttö on helpottanut pelinkehityksen kulujen vähentämisessä ja kommunikaatio-ongelmille on ehdotettu ratkaisuksi pelialalle yhteisen sanaston kehittämistä. Selvisi myös, että valmiiksi tunnettuihin pelisarjoihin kuuluvat pelit ovat tärkeässä roolissa sekä julkaisijan että konsolivalmistajan menestykseen.
see all

Subjects:
Copyright information: © Jonne Niemelä, 2016. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.