University of Oulu

Kuonan viskositeetin ja rajapintaominaisuuksien määrittämiseen käytettävät tutkimusmenetelmät

Saved in:
Author: Pöyhtäri, Sonja1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Process Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.3 MB)
Pages: 26
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201607012602
Language: Finnish
Published: Oulu : S. Pöyhtäri, 2016
Publish Date: 2016-07-11
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Tässä opinnäytetyössä tarkastellaan kuonan viskositeetin ja rajapintaominaisuuksien määrittämiseen käytettäviä menetelmiä ja niihin tarvittavia laitteistokokonaisuuksia. Tavoitteena on esitellä tänä päivänä yleisesti käytössä olevia menetelmiä ja selvittää tutkimuslaitteistojen eri osien toimintaperiaatteet ja käyttö. Työssä käydään läpi jokaisen laitteen ja menetelmän eri työvaiheet siten, että lukija ymmärtää millä tavoin laitteisto toimii käytännössä. Työssä kerrotaan myös minkälaisia yleisiä ongelmia eri menetelmien käytössä on ja millä tavoin ne pyritään minimoimaan tutkimuksissa. Lukija johdatellaan aiheeseen käymällä läpi silikaattikuonien rakenne ja niiden muodostumisperiaate yleisellä tasolla. Tarkoituksena on myös selventää miksi kuonan viskositeetin ja rajapintaominaisuuksien tutkimus on tärkeää erityisesti tuotteen laadun ja prosessin tehokkuuden kannalta. Yhteenveto kappaleessa selvitetään myös lyhyesti koejärjestelyjen mahdollisia eroavaisuuksia ja miten ne vaikuttavat käytettävän tutkimusmenetelmän valintaan Aineisto on koottu hyödyntämällä kuonan tutkimukseen liittyviä artikkeleita ja alaan liittyviä tutkimusraportteja. Työhön on koottu artikkeleiden avulla tiivis esittely tutkimusmenetelmistä siten, että lukija saa helposti käsityksen menetelmien käytöstä ja ominaisuuksista.
see all

Subjects:
Copyright information: © Sonja Pöyhtäri, 2016. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.