University of Oulu

Removal of perfluorinated compounds by coagulation-flocculation

Saved in:
Author: Hietala, Noora1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Process Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.8 MB)
Pages: 26
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201607262611
Language: English
Published: Oulu : N. Hietala, 2016
Publish Date: 2016-08-02
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Perfluorinated compounds are chemical compounds with carbon-fluorine bond, they are used in commercial products. The goal of this thesis was to find out how coagulation-flocculation method remove perfluorinated compounds from water. Occurrence of perfluorinated compounds in waters and soil were researched and methods of observing these concentrations in the nature. Different concentrations on different points of waste water treatment plants and drinking water treatment plants were also researched. Main focus was to study different coagulation methods. Research methods used in this thesis included research of previous studies, focusing on most recent studies. Findings were that perfluorinated compounds can be found worldwide, both soil and water. Perfluorinated compounds can be removed from water by coagulation-flocculation process. It was also found that the removal efficiency by using different coagulant methods varied. Using conventional coagulants did not reach as good removal efficiency as when enhanced coagulation was being used. The best removal rate was achieved when natural M.oleifera or CBHyC was used as a coagulant.
see all

Perfluoratut yhdisteet ovat kemiallisia yhdisteitä, joissa on hiili-fluorisidos. Perfluorattuja yhdisteitä käytetään useissa kuluttujatuotteissa. Työn tavoitteena oli selvittää kirjallisuuden pohjalta kuinka hyvin koagulaatio-flokkulaatiomenetelmä poistaa perfluorattuja yhdisteitä vedestä. Haluttiin myös selvittää kirjallisuuden avulla perfluorattujen yhdisteiden esiintymistä luonnossa. Työssä pyrittiin selvittämään yhdisteiden pitoisuusmääriä maaperässä, luonnonvesissä, jäteveden puhdistuslaitoksissa ja juomaveden puhdistuslaitoksissa. Työn tutkimusmenetelmänä käytettiin kirjallisuustutkimusta, keskittyen alan uusimpiin mahdollisiin julkaisuihin. Perfluorattuja yhdisteitä esiintyy maailmanlaajuisesti maaperässä, luonnonvesissä, sekä jäteveden puhdistuslaitoksissa että juomaveden puhdistuslaitoksissa. Koagulaatio-flokkulaatiomenetelmällä pystytään poistamaan perfluorattuja yhdisteitä vedestä, Poistumistehon hyötysuhde tavallisella koagulanteilla ei ole yhtä tehokas kuin uusilla koagulanteilla, kuten esimerkiksi luonnonmukaisilla koagulanteilla.
see all

Subjects:
Copyright information: © Noora Hietala, 2016. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.