University of Oulu

Vallan ilmentyminen mainonnassa : narratiivinen kirjallisuuskatsaus

Saved in:
Author: Sallanko, Jenna1
Organizations: 1University of Oulu, Oulu Business School, Bachelor's Programme in Economics and Business Administration
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.8 MB)
Pages: 28
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201608102624
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Sallanko, 2016
Publish Date: 2016-08-15
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Tutkimus käsittelee vallan ilmentymismuotoja mainonnan kontekstissa. Narratiiviisen kirjallisuuskatsauksen ideana on tuoda yhteen valtaa ja mainontaa käsittelevä teoria soveltuvilta osin. Tutkimuksessa teorioiden pohjalta luodaan uusi viitekehys, joka erittelee vallan käytön elementtejä. Näiden elementtien jäsentämisen ja määrittelyn lisäksi tutkimus ottaa kantaa tavoitteeseensa lisätä ymmärrystä mainonnan kontekstissa tapahtuvasta vallankäytöstä. Johtopäätöksissä esitellään tutkimustuloksena muotoutuneen viitekehyksen tuoma kontribuutio aijempaan tieteelliseen keskusteluun, sekä käydään läpi jatkotutkimusehdotuksia.
see all

Subjects:
Copyright information: © Jenna Sallanko, 2016. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.