University of Oulu

Ammattikasvattajien käsityksiä vanhemmuudesta

Saved in:
Author: Sakko, Anni1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.9 MB)
Pages: 61
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201608122632
Language: Finnish
Published: Oulu : A. Sakko, 2016
Publish Date: 2016-08-24
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Puroila, Anna-Maija
Reviewer: Lanas, Maija-Liisa
Puroila, Anna-Maija
Description:
Tutkimukseni kohdistuu ammattikasvattajien käsityksiin vanhemmuudesta. Yhteiskuntamme tarvitsee vastuunsa kantavia vanhempia. Julkisuudessa keskustellaan kuitenkin paljon vanhemmuuden vaativuudesta ja sen puutteesta, joten tutkimus kohdistuu tähän tarpeeseen. Lisäksi se pyrkii avaamaan vanhemmuuden ja kasvatusyhteistyön suhdetta sekä opettajan vaikutusta perheeseen. Vanhemmuus on monitieteinen ja moniulotteinen käsite. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys avaa vanhemmuuden määritelmiä, aikaisempaa tutkimusta vanhemmuudesta, kasvatusyhteistyötä ja kasvatuksen työnjakoa kodin ja koulun välillä. Tutkimuksen metodologisena lähestymistapana on fenomenografia, joka tutkii ja kuvaa ihmisten käsityksiä, minkä vuoksi se sopii hyvin tutkimukseen. Aineisto on kerätty viiden teemahaastattelun avulla ja haastateltaviksi on valikoitunut erilaisen työhistorian ja taustan omaavia opettajia. Tutkimus etsii vastausta siihen, mitä erilaisia käsityksiä ammattikasvattajilla on vanhemmuudesta ja mitä käsityksiä heillä on siitä, miten vanhemmuus näkyy koulun arjessa. Aineisto on analysoitu käyttäen fenomenografista analyysimenetelmää. Tutkimuksesta selviää, että ammattikasvattajien käsitykset vanhemmuudesta jakaantuvat neljään kuvauskategoriaan: 1) vanhemman tehtävät, 2) kasvatusyhteistyö, 3) vanhemmuus koulun arjessa ja 4) nykypäivän vanhemmuus. Tutkimuksen ammattikasvattajien käsitysten mukaan vanhemmuus on vastuullisuutta lapsen hyvinvoinnista, yhdessäoloa ja vuorovaikutusta. Ammattikasvattajien käsitysten mukaan vanhemmuus on myös kasvatusyhteistyötä, jota ammattikasvattajat kuvaavat yhteydenpidon, kasvatuskumppanuuden ja ongelmien kohtaamisen kautta. Ammattikasvattajien käsitysten mukaan vanhemmuus näkyy koulun arjessa lasten käyttäytymisen, opetustilanteiden ja vuorovaikutuksen kautta. Nykypäivän vanhemmuudesta tutkimuksen haastateltavat nostavat esiin vastuulliset vanhemmat ja haasteet. Tutkimus välittää positiivisen kuvan vanhemmista ja vanhemmuudesta toisin kuin yhteiskunnassamme vallalla oleva keskustelu ja se antaa eväitä opettajan työhön ja vanhempien kohtaamiseen.
see all

Subjects:
Copyright information: © Anni Sakko, 2016. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.