University of Oulu

Itsemyötätuntoinen luokanopettaja : läsnäoloon pohjautuvan itsemyötätunnon soveltuvuus ala-asteen luokanopettajille

Saved in:
Author: Salminen, Siiri1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.6 MB)
Pages: 51
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201608122634
Language: Finnish
Published: Oulu : S. Salminen, 2016
Publish Date: 2016-08-24
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Kandidaatintutkielmani itsemyötätunnon soveltuvuudesta alakoulun luokanopettajan ammattiin syventyy aiheeseen moniulotteisesti tietoisen läsnäolon kautta. Tietoinen läsnäolo on olennainen osa läsnäoloon pohjautuvaa itsemyötätuntoa, ja sen vuoksi perehdyn aluksi tietoisen läsnäolon historiaan, nykyisyyteen ja ajankohtaisuuteen — tämän kaiken voi peilata myös itsemyötätuntoon. Lähestyn itsemyötätuntoa teoreettisen perehtymisen lisäksi ihmisen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin kannalta, tutkien sitä, miten itsemyötätunto ja tietoinen läsnäolo vaikuttavat aivoissa, terveydessä sekä tunteiden käsittelyssä. Vastatakseni tutkimuskysymykseeni ”miten läsnäoloon pohjautuva itsemyötätunto soveltuu ala-asteen luokanopettajalle?”, syvennyn luokanopettajan työhyvinvointiin henkilökohtaisen hyvinvoinnin lisäksi, ja tuon esille lyhyesti myös oppilaiden näkökulmaa. Johtopäätökseni on, että läsnäoloon pohjautuva itsemyötätunto tieteellisesti todistettujen positiivisten vaikutusten kera soveltuu hyvin ala-asteen luokanopettajalle, joka on kiinnostunut edistämään hyvinvointiaan kokonaisvaltaisesti itsemyötätunnon periaatteiden mukaisesti: olemalla ystävällisempi itseänsä kohtaan, olemalla tietoisemmin läsnä, sekä tiedostamalla yhteinen ihmisyys.
see all

Subjects:
Copyright information: © Siiri Salminen, 2016. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.