University of Oulu

Hiilidioksidin poistaminen biokaasusta vesipesuprosessilla

Saved in:
Author: Kärkkäinen, Antti1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Process Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.7 MB)
Pages: 34
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201609062683
Language: Finnish
Published: Oulu : A. Kärkkäinen, 2016
Publish Date: 2016-09-06
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Kandidaatintyön tavoitteena on tutkia vesipesuprosessisimulaattorin parametrien vaihteluiden vaikutuksia metaanin puhtauteen. Tutkimukset suoritetaan hyödyntämällä koesuunnitelmia ja analysoimalla niistä saatavia tietoja. Työssä käytettävät koesuunnitelmat ovat Taguchi-menetelmä sekä full factorial design. Taguchi-menetelmässä selvitetään parametrien päävaikutukset kuvaajien avulla ja full factorial design:lla saatavista tuloksista muodostetaan regressiomalli, jota analysoidaan. Työn tärkeimpänä tuloksena saadaan tieto siitä, millä prosessin ohjauksen parametreilla on suurin vaikutus vasteeseen verrattuna häiriöiden vaikutuksiin. Hyvin toteutetulla säädöllä vesipesuprosessista voitaisiin luoda hyvin stabiili häiriöitä vastaan.
see all

The goal of this bachelor’s thesis is to investigate how the changes in the values of the water scrubbing simulator parameters affect the purity of methane. These investigations are performed by utilizing design of experiments and by analyzing their results. The designs of experiments used in this bachelor’s thesis are the Taguchi method and the full factorial design. The Taguchi method is used to examine the main effects of the parameters by utilizing graphs and the results gained from the full factorial design are used to form a regression model, which is then analyzed. Amongst the results gained from this investigation, the most important fact was the knowledge of the control factors that have the most significant impact on the response compared with the noise factors. If the control is performed well, the water scrubbing process can be made to be very stable in order to minimize the noise factors.
see all

Subjects:
Copyright information: © Antti Kärkkäinen, 2016. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.