University of Oulu

Kokonaistuottavuus BRIC-maiden talouskasvussa

Saved in:
Author: Kesälä, Niina1
Organizations: 1University of Oulu, Oulu Business School, Department of Economics, Economics
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.1 MB)
Pages: 63
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201609082731
Language: Finnish
Published: Oulu : N. Kesälä, 2016
Publish Date: 2016-09-16
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Puhakka, Mikko
Reviewer: Puhakka, Mikko
Korhonen, Marko
Description:
Tässä tutkimuksessa selvitetään kokonaistuottavuuden kasvun vaikutusta elintason kasvuun ja mitkä tekijät ovat kasvattaneet kokonaistuottavuutta BRIC-maissa. Tarkoituksena on verrata eri kokonaistuottavuuden kasvutekijöitä: eroavatko vaikutukset suuresti näissä neljässä nopeasti kasvaneessa maassa. Tutkimuksessa käytetään Solowin mallia ja laajennettua Solowin mallia, jotka johdetaan sopivaan muotoon, ja saadaan logaritmisen pienimmän neliösumman regressiomallin avulla testattua mallin sopivuus kehittyvien maiden aineistoon. Kun malli on testattu, eikä mallin olettamuksia pystytä hylkäämään regression perusteella, voidaan mallista laskea kokonaistuottavuuden kasvun vaikutuksen BRIC-maiden elintason kasvuun. Tuloksena saadaan, että kokonaistuottavuus on ollut tärkeä tekijä BRIC-maiden talouskasvussa. Aineistona regressiossa käytetään 27 kehittyvää keskikokoista tai suurta maata mukaan lukien BRIC-maat. Aikaisemmat tutkimukset tutkivat poikkileikkausaineistolla kokonaistuottavuuden kasvutekijöitä. Tässä tutkimuksessa halutaan verrata eri tekijöitä BRIC-mailla. Pienimmän neliösumman regressiolla sekä kuvaajien avulla testattiin, mitä tekijöitä kokonaistuottavuuden kasvulla oli näissä maissa. Kasvutekijöitä on muun muassa varallisuusoikeudet, rahoitusmarkkinat, inhimillinen pääoman ja ulkomaiset suorat investoinnit. Tuloksiksi saadaan, että jokaisella maalla kokonaistuottavuuden tekijöiden vaikutukset ovat erilaiset ja riippuvat ajasta. Jotta ymmärretään mistä elintason kasvu tulee pitkällä aikavälillä, tulee ymmärtää mistä tekijöistä kokonaistuottavuuden kasvu tulee. Tässä tutkimuksessa käydään läpi erittäin nopeasti pitkään kasvaneiden maiden, eli BRIC-maiden, kokonaistuottavuuden kasvutekijöiden eroavaisuuksia. Tutkimalla näitä tekijöitä ja ymmärtämällä niiden vaikutukset, voidaan tehdä ennusteita maiden tulevasta kehityksestä.
see all

Subjects:
Copyright information: © Niina Kesälä, 2016. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.