University of Oulu

Haastavatko simulaattorit perinteisen fantom-harjoittelun?

Saved in:
Author: Haapalahti, Mikael1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Medicine, Department of Dentistry
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.9 MB)
Pages: 38
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201609102764
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Haapalahti, 2016
Publish Date: 2016-09-14
Thesis type: Other thesis
Tutor: Lähdesmäki, Raija
Niskanen, Leena
Reviewer: Lähdesmäki, Raija
Laitala, Marja-Liisa
Description:
Fantom-harjoittelu on ollut pitkään perinteinen harjoittelumenetelmä, jonka avulla hammaslääketieteen opiskelijat ovat harjoitelleet tarvittavia kliinisiä taitoja ennen potilastyöharjoitteluun siirtymistä. Fantom-harjoittelun rinnalle on kehitetty erilaisia tietotekniikkaa hyödyntäviä potilassimulaattoreita, joiden tarkoituksena on tarjota uudenlaisia oppimistapoja. Tässä työssä käsitellään simulaatio-ohjelmistojen käyttöä hammaslääkärikoulutuksessa sekä hammaslääketieteen 3.vuosikurssille kariologian ja parodontologian fantom-harjoitteluiden jälkeen tehtyä kyselyä ja sen tuloksia. Kyselyssä kartoitettiin, minkälaiset asiat opiskelijat kokivat ongelmallisiksi fantom-harjoittelussa ja niiden perusteella pohditaan, voisiko simulaatio-harjoittelu auttaa opiskelijoita oppimaan paremmin. Pääosa kyselyyn vastanneista opiskelijoista koki olevansa valmis hoitamaan potilasta kariologian ja parodontologian fantom-harjoitteluiden jälkeen. Kyselyssä tuli ilmi, että moni opiskelija koki fantom-harjoittelussa oppimista haittaavana tekijänä opettajaresurssien vähäisyyden. Simulaatioharjoittelulla voitaisiin mahdollisesti suunnata opettajaresursseja tehokkaammin ja siten parantaa opiskelijoiden oppimista.
see all

Subjects:
Copyright information: © Mikael Haapalahti, 2016. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.