University of Oulu

Tool for analyzing data transfer scenarios in eNodeB

Saved in:
Author: Korhonen, Heikki1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Information Technology and Electrical Engineering, Department of Computer Science and Engineering, Computer Science
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.8 MB)
Pages: 57
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201609142780
Language: English
Published: Oulu : H. Korhonen, 2016
Publish Date: 2016-09-19
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Silven, Olli
Reviewer: Silven, Olli
Boutellier, Jani
Description:
In software development, debugging is one option for finding a bug. Source code can be debugged by entering print statements to investigate values of variables or by using a dedicated debugger tool. With a debugger, the program can be stopped at a certain point and see the values of variables, without changing the code. Real-time software code is complex. Complex source code always requires careful testing, design and quality assurance. Debugging helps to achieve these requirements. Debugging is harder in a real-time environment and it takes more time which means that developers must have effective debugging tools. To be effective in debugging in a real-time environment, it requires an informative logging tool. This thesis concentrates to help LTE L2 debugging with the tool implemented in this work. The logging tool parses the binary data got from eNodeB to a readable form in a text file. Traced fields and values can be investigated in a certain time. With this L2 data flow can be verified.
see all

Ohjelmistokehityksessä virheenjäljittämistä käytetään vian löytämiseen. Virheenjäljitystä voidaan tehdä lisäämällä lähdekoodin tulostuslauseita, joilla tutkitaan esimerkiksi muuttujien arvoa halutulla hetkellä koodissa. Toinen tapa on virheenjäljittäjän käyttäminen koodia ajettaessa. Silloin ohjelma voidaan pysäyttää haluttuun kohtaan ja tutkia muuttujien sen hetkisiä arvoja ilman koodimuutoksia. Reaaliaikainen koodi on kompleksista ja vaatii aina huolellista testausta sekä laadunvarmistusta. Virheenjäljitys on reaaliaikaisessa ympäristössä hankalampaa ja aikaa vievää, jolloin ohjelmistokehittäjillä täytyy olla tehokkaat virheenjäljitystyökalut. Reaaliaikaisessa ohjelmistossa tehokas virheenjäljitys vaatii myös informatiivisen lokityökalun. Tämä diplomityö keskittyy auttamaan LTE L2 virheenjäljitystä työssä toteutettavan lokityökalun avulla. Lokityökalu purkaa eNodeB-tukiasemasta saadut binääritiedostot lukemiskelpoiseen muotoon tekstitiedostoon. Tekstitiedostosta voidaan tutkia halutulla ajanhetkellä olevien jäljitettyjen muuttujien arvoja. Tällä voidaan varmistaa, onko LTE L2:n tiedonvirtaus sujunut onnistuneesti.
see all

Subjects:
Copyright information: © Heikki Korhonen, 2016. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.