University of Oulu

Systemaattinen kirjallisuuskatsaus sykemittareiden ja aktiivisuusmittareiden hyödyistä ja käytöstä kuntokeskuksissa

Saved in:
Author: Tervala, Laura1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Medicine, Health Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.3 MB)
Pages: 21
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201609172813
Language: Finnish
Published: Oulu : L. Tervala, 2016
Publish Date: 2016-09-26
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Nykypäivänä syke- ja aktiivisuusmittarit ovat yleistyneet ja siksi niihin liittyvät tutkimukset ovat ajankohtaisia ja kannattavia. Tämän kandidaatin tutkielman tarkoituksena oli tehdä systemaattinen kirjallisuuskatsaus sykemittareiden ja aktiivisuusmittareiden hyödyistä ja käytöstä kuntokeskuksissa. Etsin ennalta määriteltyjen hakusanojen avulla tieteellisiä tutkimuksia, joissa oli tutkittu sykemittareiden ja aktiivisuusmittareiden vaikutuksia kuntosalilla käymiseen, siellä viihtymiseen sekä käyttäjän kehittymiseen harjoittamassaan urheilumuodossa. Käytettyjä tietokantoja olivat PubMed, Proquest, Google Scholar, Scopus, Medline ja Web of Science. Koska etsittiin niin monesta eri tietokannasta, tiedonhakua voidaan pitää laajana ja kattavana. Tiedonhaun tuloksena löysin kaksi tutkimusta, jotka analysoin tarkemmin. Kyseisissä tutkimuksissa käsiteltiin teknologian avulla luotua kilpailullista puolta spinning-tunneille sekä kuntosalilla kävijöiden vuorovaikutusta teknologian kanssa. Tutkimusten mukaan, teknologialla oikein käytettynä voidaan lisätä motivaatiota urheiluun, mutta se voi toimia myös epämotivoivana, jos siitä saatu informaatio tai tulokset eivät vastaa käyttäjän odotuksia. Jo tehtyjä tutkimuksia aiheesta löytyi todella vähän, ja uusien tutkimusten tekeminen olisi niin kuntokeskuksien kuin syke- ja aktiivisuusmittareita tuottavien yritysten kannalta kannattavaa.
see all

Subjects:
Copyright information: © Laura Tervala, 2016. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.