University of Oulu

Ohjelmoinnin opettaminen lapsille

Saved in:
Author: Grundström, Stefan1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Information Technology and Electrical Engineering, Information Processing Science
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.2 MB)
Pages: 22
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201609172814
Language: Finnish
Published: Oulu : S. Grundström, 2016
Publish Date: 2016-09-19
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Iivari, Netta
Description:

Tiivistelmä

Tämä kandidaatin tutkielma käsittelee ohjelmoinnin opettamista lapsille. Tutkielmassa perehdytään kysymyksiin miksi ja miten ohjelmointia tulisi opettaa. Lisäksi käsitellään lapsen kehityksen vaikutusta ohjelmoinnin opettamistavan valintaan. Valitsin tämän aiheen mielenkiinnon ja ajankohtaisuuden vuoksi. Ohjelmoinnin opettaminen on ajankohtaista, koska sitä tullaan opettamaan osana matematiikkaa syksyllä 2016 peruskoulun opetussuunnitelmassa. Tällä hetkellä on tärkeää pohtia keinoja, miten ohjelmoinnin opettamisen sisällyttäminen on järkevää ja kannattavaa.

Tutkielma käsittelee vaihtoehtoja tavalliselle tekstipohjaiselle ohjelmoinnille, joiden tarkoituksena on helpottaa lasta oppimaan ohjelmointia. Näitä ovat ToonTalk, Scratch, ScratchJr, elektroniset palikat, Stagecast Creator, Blockly, LaPlaya, Logo, TangibleK ja Alice. Nämä kaikki käsitellään tutkielmassa pääpiirteittäin ja esitellään, minkä ikäisille ne ovat suunnattu.

Ohjelmoinnin opettaminen on haastavaa, minkä vuoksi myös näitä haasteita on käsitelty tutkielmassa ja näihin on pyritty löytämään ratkaisuja ja apukeinoja. Tutkielmassa korostuu ohjelmoinnin opettamisen tärkeys muunkin kuin ohjelmointitaitojen kehittämismielessä. Opettamalla ohjelmointia opetetaan myös ajattelua, jolloin lasten ongelmanratkaisukyky ja luovuus kehittyvät. Ohjelmoinnin opettaminen auttaa myös muiden oppiaineiden opettelua ja sitä voidaankin käyttää osana muiden oppiaineiden opetusta.

see all

Subjects:
Copyright information: © Stefan Grundström, 2016. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.