University of Oulu

3D ekstruusiotulostuksen materiaalit ja ominaisuudet

Saved in:
Author: Hyötylä, Eero1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Information Technology and Electrical Engineering, Electrical Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.6 MB)
Pages: 31
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201609282843
Language: Finnish
Published: Oulu : E. Hyötylä, 2016
Publish Date: 2016-10-03
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Juuti, Jari
Sobocinski, Maciej
Description:
Tässä työssä käsitellään 3D-tulostuksessa jo tunnettuja materiaaleja ja niiden ominaisuuksia. Materiaalit koostuvat pääasiassa erilaisista muovi- ja metalli seoksista. Työssä esitetään eri materiaaliseosten tärkeimpiä ominaisuuksia, kuten murtojännitys, murtovenymä, Youngin moduuli ja resistiivisyys. Tätä työtä tehdessä tulostettiin myös vetosauvoja kaupallisista materiaaleista Oulun yliopiston mikroelektroniikan ja materiaalifysiikan laboratorioissa, sekä suoritettiin mittauksia niiden ominaisuuksista. Tuloksista huomattiin, että muovikappaleet valmistuivat nopeasti, mutta jäivät mekaanisilta ominaisuuksiltaan useissa mittauksissa heikommaksi perinteisin menetelmin valmistettuihin kappaleisiin verrattuna. Esimerkiksi 3D-tulostetun muovipohjaisen PLA-materiaalin Youngin moduuli oli noin 56 % perinteisesti valmistetun PLA-materiaalin Youngin moduulista, murtojännitys 79 % ja murtovenymä 40 %.
see all

This work introduces commercially available materials and their properties used in 3D extrusion printing. Basically these materials consist of different types of mixtures of plastic and metal. The most important properties of these materials will be represented in this work, such as ultimate tensile strength, elongation at break, Young’s modulus and resistivity. During this work tension bars were printed using commercial materials. Printing process was made in university of Oulu microelectronics and materials physics laboratories. Tension bars’ properties were measured after printing process. From the results it was noted that the printing process was fast, but tension bars’ mechanical properties were weaker compared to traditionally manufactured products. For example 3D printed tension bar made of PLA plastic Young’s modulus was 56 % of traditionally manufactured PLA products’ Young’s modulus, ultimate tensile strength was 79 % and elongation at break 40 %.
see all

Subjects:
Copyright information: © Eero Hyötylä, 2016. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.