University of Oulu

Intiön vesitorni : nähtävyydestä elämykseksi

Saved in:
Author: Tastula, Juho1
Organizations: 1University of Oulu, Oulu School of Architecture, Architecture
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 243.4 MB)
Pages: 105
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201609302863
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Tastula, 2016
Publish Date: 2016-10-03
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Herneoja, Aulikki
Reviewer: Mahlamäki, Rainer
Ylimaula, Anna-Maija
Nykänen, Kari
Herneoja, Aulikki
Soikkeli, Anu-Sisko
Özer-Kemppainen, Özlem
Pihlajaniemi, Janne
Hirvonen-Kantola, Sari
Description:
Arkkitehti J.S. Sirénin suunnitteleman Intiön vesitornin aika käyttörakennuksena loppui jo 60-luvun lopulla. Vuonna 2015 torni sai uuden omistajan Oulun kaupungin myydessä sen Daniel Herrera Castrolle. Uudella omistajalla on vahva aikomus elävöittää Intiön vesitorni ja avata torni oululaisille. Diplomityössäni olen auttanut Danielia hänen tavoitteidensa toteutuksen suunnittelussa. Olen tutkinut vuoden 2016 aikana vesitornin uusien käyttötarkoitusten toteuttamista arkkitehtonisesti korkeatasoisesti, mutta kuitenkin realistisesti. Torni on jaettu projektina kolmeen osaan. Ensimmäinen osa on katedraalitila tornin juuressa, jonne kaavaillaan kahvilatoimintaa. Toinen osa on vesisäiliö, jonka visioissa nähdään pieni ja monipuolinen kulttuuriauditorio. Kolmas osa on tornin kupoli ja sen alapuolinen kerros. Sinne kaavaillaan yleistä saunaa ja majoitustilaa. Kupoliin on suunniteltu myös iso ulkokuoren muutos, kun alkuperäinen teräsbetonikupoli esitetään korvattavaksi teräsrakenteisella lasikupolilla. Diplomityössäni suunnitelmat tutkitaan vaihtoehtojen kautta etenevänä prosessina, jotta nähdään, ovatko ideat toteuttamiskelpoisia tornin asettamien reunaehtojen puitteissa. Työni tarkasteluaiheet keskittyvät käytännön suunnittelun ongelmien ratkaisemiseen ainutlaatuisessa kontekstissa. Tästä on seurannut omalaatuisia haasteita ja mielenkiintoisia mahdollisuuksia. Käyttötarkoituksen muuttuessa vesihuoltotoiminnasta kahvila- ja kulttuuritoimintaan tulee eteen paloturvallisuuden, saavutettavuuden ja poistumisreittien suhteen käytännön ongelmia, jotka pyritään ratkaisemaan hyvän suunnittelun avulla. Tavoitteena on ollut tutkittujen suunnitteluvaihtoehtojen avulla valita historiallisesti arvokkaalle tornille toteutussuunnitelmat, jotka muuttavat sen eläväksi ihmisten kohtaamispaikaksi. Paras arkkitehtuuri on sellaista, josta ihmiset voivat nauttia joka päivä. Sitä ei vain katsella vaan se koetaan.
see all

Intiö Water tower, designed by architect J.S. Sirén in 1925, hasn’t been used to water maintenance since the 1960’s. The city of Oulu sold the tower in 2015 to Daniel Herrera Castro. The new owner has a strong vision in which the tower is opened up to public. In my thesis, I have assisted Daniel with the design process. During the year 2016 I have studied how to design the intended functions into this architecturally significant building in a high class but realistic manner. The tower functions have been divided into three parts. The first part is the cathedral space on the bottom part of the tower where the cáfe is intended to be placed. The second part is the water reservoir which could hold a small and versatile cultural auditorium in the future. The third part is the cupola and the floor underneath. This section is intended to host a public sauna and some accommodation. The concrete cupola is also planned to be replaced with a steel structured glass dome, this would be the biggest proposed external change. In my thesis design progresses through series of options designed simultaneously to see if the ideas are possible to build into the difficult space. My work concentrates on the practical side of the design process and solving problems in a unique environment which create its own set of challenges and possibilities. As the function changes from water maintenance to cáfe and cultural activity tower will face series of problems created by fire regulations, accessibility and escape routes. These issues have been tried to be solved through clever design. My goal has been to create a set of plans which could help to pick the best possible overall design to convert this tower to a bursting meeting place for the public. Best architecture can be enjoyed daily, something that you don’t just look but also experience it.
see all

Subjects:
Copyright information: © Juho Tastula, 2016. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.