University of Oulu

Osteosyyttien morfologia paastonneilla supikoirilla

Saved in:
Author: Seppälä, Eveliina1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Medicine, Health Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 19
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201610012869
Language: Finnish
Published: Oulu : E. Seppälä, 2016
Publish Date: 2016-10-03
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Finnilä, Mikko
Reviewer: Finnilä, Mikko
Description:
Työn tarkoituksena oli tutkia paaston vaikutusta supikoirien kypsien luusolujen eli osteosyyttien rakenteeseen tutkimalla paastonneiden ja aktiivisena pysyneiden supikoirien luunäytteistä näiden solujen morfologiaa. Supikoirista puolet olivat paastonneet ja puolet syöneet normaalisti 10 viikon ajan. Supikoirien luista otettiin näytteet, jotka valettiin epoksimuoviin, johon lisättiin kuljetuksen yhteydessä fluoresoivaa rodamiini-6G-väriainetta. Tämä mahdollisti näytteiden kuvantamisen konfokaalimikroskoopilla (CLSM) ja osteosyyttien lakuuna-kanalikulirakenteet (OLCS) visualisoinin. CLSM:n kuvista segmentoitiin lakuuna- ja kanalikulirakenteet ja näille laskettiin kolmiulotteisia rakenneparametreja kuten tilavuus, muotoindeksi, tiheys ja paksuus. Ryhmien välisiä eroja vertailtiin Mann Whitneyn U-testillä. Tutkimuksen päätuloksena todettiin, että paasto- ja kontrolliryhmien välillä ei ollut merkitseviä eroja osteosyyttien rakennetta kuvaavien parametrien välillä. Tämä tukee ajatusta siitä, että supikoirille on kehittynyt luuta paaston aikana suojaava mekanismi evoluution tuloksena. Normaalioloissa supikoirat nukkuvat talviunta ja altistuvat siten paastolle. Ihmisillä vajaaravitsemus altistaa osteoporoosille, joka on merkittävä kansanterveyttä heikentävä ja kustannuksia aiheuttava sairaus. Mikäli supikoirien luuta suojaava mekanismi pystyttäisiin selvittämään, voisi siitä olla hyötyä myös osteoporoositutkimuksessa. Tämä vaatii kuitenkin lisää tutkimuksia.
see all

Subjects:
Copyright information: © Eveliina Seppälä, 2016. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.