University of Oulu

3D-käyttöliittymien käyttäjäkokemusten arviointi virtuaaliportaalien kehittämiseksi

Saved in:
Author: Parviainen, Eero1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Information Technology and Electrical Engineering, Department of Information Processing Science, Information Processing Science
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.6 MB)
Pages: 59
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201610052883
Language: Finnish
Published: Oulu : E. Parviainen, 2016
Publish Date: 2016-10-07
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Syrjänen, Anna-Liisa
Reviewer: Syrjänen, Anna-Liisa
Ventä-Olkkonen, Leena
Description:
Tässä tutkielmassa tutkitaan miten käyttäjäkokemuksia voidaan tutkia ja käyttää 3D-käyttöliittymäsuunnittelussa. Aihe on tärkeä, koska virtuaalimaailmat ja kolmiulotteisen grafiikan käyttö niissä ja käyttöliittymissä yleensäkin on kehittynyt ja yleistynyt viimeisten vuosien aikana. Tutkimuksessa käytettiin konstruktiivista tutkimusmenetelmää ja useita erilaisia tiedonkeruumenetelmiä, koska tavoitteena oli kerätä mahdollisimman monipuolisesti tietoa virtuaaliportaalien kehittämiseksi. Tutkimus osoittaa, että käyttäjäkokemuksen määrittely arvioinnille lähtee liikkeelle käyttäjästä, jolle kokemus on jatkuvaa. Lisäksi arvioinnissa tulisi ottaa huomioon käyttöympäristö, missä vuorovaikutteinen tuote ja sen käyttöliittymä vaikuttavat käytön kokemiseen ja missä se myös tulisi mitata esimerkiksi käytettävyystestillä tai arvioida käyttäjäkokemuksena asiantuntijoiden toimesta. Tutkimus myös osoittaa, että käytännössä käyttäjäkokemustutkimusta usein toteutetaan erilaisia yhdistelmätekniikoita käyttäen, ja näin toimittiin myös tässä tutkimuksessa. Tärkeä havainto oli myös se, että käyttäjäkokemukset voitiin videoida, jolloin arviointia voitiin jatkaa myöhemminkin ja siten tarkentaa havaintoja suunnittelua varten. Tässä tutkimuksessa käyttäjäkokemusarviointien hyödyntäminen virtuaaliportaalien kehittämisessä kohdistui erityisesti vuorovaikutuksen sujuvuuteen. Testien aikana kertyi paljon havaintoja, joiden perusteella käyttöliittymän elementtejä muutettiin tai toimintoja lisättiin virtuaaliportaaleihin. Näistä kuitenkin vain osa liittyi pelkästään vuorovaikutukseen, sillä esille nousi useita ei-vuorovaikutteisia elementtejä, joilla oli käytännössä merkittävä vaikutus käyttäjäkokemuksen kannalta. Lisäksi voidaan todeta, että virtuaalimaailmoissa käyttöliittymien kaksi- ja kolmeulotteiset elementit usein esiintyvät rinnakkain, jolloin suunnittelua joudutaan soveltamaan suhteessa näihin molempiin. Niiden toimintaan vaikuttavat laitteistojen muistikapasiteetit, prosessointi, reagointi- ja vasteajat sekä tietoverkot, jotka on otettava huomioon käyttäjäkokemuksiin vaikuttavina tekijöinä. Projektissa tehty kehitystyö oli myös näitä havaintoja vastaavaa.
see all

Subjects:
Copyright information: © Eero Parviainen, 2016. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.