University of Oulu

Tuotantoporien käyttövarmuuden parantaminen maanalaisessa louhinnassa

Saved in:
Author: Rautanen, Mikko1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Mechanical Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 3.4 MB)
Pages: 119
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201610062896
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Rautanen, 2016
Publish Date: 2016-10-07
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Niskanen, Juhani
Laurila, Jouni
Reviewer: Niskanen, Juhani
Laurila, Jouni
Description:
Tässä diplomityössä tavoitteena oli löytää keinoja tuotantoporien käyttövarmuuden parantamiseen maanalaisessa louhinnassa. Työn aluksi tutustuttiin kallioporauksen teoriaan, tuotantoporalaitteiden tekniikkaan ja Agnico Eagle Finland Oy:n liikkuvan kaluston kunnossapitotoimintaan. Tämän jälkeen suoritettiin käyttäjätutkimuksena toteutettu tuotantoporausseuranta ja käsiteltiin vuoden 2015 kunnossapitodataa tuotantoporien osalta. Datasta laskettiin laitekohtaisesti keskimääräisiä KPI:tä eli mittareita porien käyttövarmuuden ja kokonaistehokkuuden mittaamiseen ja pyrittiin löytämään käyttövarmuuteen vaikuttavat pullonkaulat. Data-analyysin jälkeen poralaitteet auditoitiin ja laitteiden käyttäjiä haastateltiin laitteiden ongelmista. Lopputuloksena käyttövarmuuden parantamispotentiaalia paikannettiin samoihin järjestelmiin kaikissa neljässä koneessa: puomiston mekaniikkaan sekä hydrauliikka-, sähkö- ja huuhtelujärjestelmiin. Käyttövarmuuden parantamiseen pyrittiin näiden järjestelmien toimintaresursseja sekä kunnossapitoprosesseja ja käytännön kunnossapitotoimintaa kehittämällä.
see all

Subjects:
Copyright information: © Mikko Rautanen, 2016. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.