University of Oulu

Daisytrio-kirjojen käytön yhteys lukumotivaatioon lapsilla, joilla on vaikeuksia lukemisessa

Saved in:
Author: Laitinen, Suvi1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, Logopedics
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1 MB)
Pages: 60
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201610062900
Language: Finnish
Published: Oulu : S. Laitinen, 2016
Publish Date: 2016-10-11
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Lehtihalmes, Matti
Reviewer: Lehtihalmes, Matti
Sevon, Anna-Stina
Description:
Tämän pro gradu -tutkielman tarkoituksena oli selvittää, onko DaisyTrio-kirjojen käytöllä yhteyttä käsitykseen itsestä lukijana ja lukemisen arvostukseen lapsilla, joilla on vaikeuksia lukemisessa. Lisäksi pyrin selvittämään, onko DaisyTrio-kirjojen käytöllä yhteyttä lasten lukutottumuksiin kotona ja koulussa. Toteutin tutkimukseni osana Lukuinto-ohjelmaa. Tutkimukseeni osallistui neljä kolmasluokkalaista oppilasta, joilla kaikilla oli vaikeuksia lukemisessa. Tutkimukseeni osallistuivat myös lasten vanhemmat sekä opettajat. Tutkimus toteutettiin Madekosken koululla. Tutkimusmenetelmänä käytettiin DaisyTrio-kirjojen lukemiseen pohjautuvaa harjoitusohjelmaa, joka toteutui kuusi kertaa kertaviikkoisesti. Lukumotivaation arviointimenetelmänä ennen ja jälkeen lukukokeilujakson käytettiin haastattelua lapsille, lisäksi lasten vanhemmat ja opettajat täyttivät kyselylomakkeet. Osalla lapsista käsitys itsestä lukijana ja lukemisen arvostus nousi ja osalla laski kokeilujakson aikana. Muutokset olivat hyvin yksilöllisiä. Kaikki lapset kokivat DaisyTrio-kirjoen lukemisen mukavana ja helppona. Lasten omasta mielestä kaikkien lasten lukutottumukset muuttuivat jonkin verran aktiivisempaan suuntaan jakson aikana. Myös vanhempien ja opettajien arvioimana lasten lukutottumuksissa tapahtui muutoksia, osalla aktiivisempaan ja osalla passiivisempaan suuntaan. Kuitenkin kun vanhemmilta ja opettajilta kysyttiin suoraan olivatko he huomanneet muutoksia lasten lukutottumuksissa jakson aikana, he eivät raportoineet muutoksia. Aikaisempia tutkimuksia aiheesta ei juuri ole. Verrattuna samansuuntaisiin aiempiin tutkimuksiin tuloksissa oli sekä yhteneväisyyksiä että ristiriitoja. Tutkimuksen pienen aineistokoon vuoksi tuloksia ei voida yleistää laajemmin.
see all

Subjects:
Copyright information: © Suvi Laitinen, 2016. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.