University of Oulu

Finländare vandrar i skogen, norrmän på berget, men vad gör svenskar? : en studie av bilder på Instagram-kontona ourfinland, visitsweden och visitnorway

Saved in:
Author: Liisanantti, Anne-Maria1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, Nordic Philology
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.1 MB)
Pages: 84
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201610082918
Language: Swedish
Published: Oulu : A.-M. Liisanantti, 2016
Publish Date: 2016-10-11
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Tahkokorpi, Jenni
Reviewer: Rossi, Paula
Tahkokorpi, Jenni
Description:
Syftet med denna pro gradu-avhandling var att analysera bilder som har publicerats på Finlands, Sveriges och Norges officiella Instagram-konton ourfinland, visitsweden och visitnorway. Materialet bestod av 453 bilder varav 108 har publicerats av Visit Finland, 148 av Visit Sweden och 197 av Visit Norways. Bilder har publicerats under tidsperioden 1.1.–15.6.2015. En bild har tagits från Instagram-kontot ourfinland från den 6 december 2015. De valda metoderna var bildanalys, innehållsanalys, semiotisk analys samt analysering av ländernas image. Med hjälp av denotationer skapade kategorier som är människor, djur och fåglar, skogar, vattenområden, berg och fjäll, städer och byar, landsort, byggnader och boende, mat, växter och blommor, båtar och andra trafikmedel, föremål, vägar och stigar samt naturfenomen. Bilder kunde höra till fler än en kategori. Jag analyserade hur dessa bilder påverkar landets imagebyggande. Med hjälp av konnotationer och symboler analyserade jag de kulturella angelägenheterna i bilder. Jag analyserade också hur distans och attityder, som makt och engagemang, uppfylls i bilder. För att får mer omfattande uppfattning om de bilder som publiceras på Instagram av dessa organisationer ställde jag frågor till dem via e-post. I teoridelen diskuterades de viktigaste teorierna gällande turism, organisationskommunikation, bildanalys, semiotiskanalys samt image. De viktigaste resultaten i analysen var att bilder på de analyserade Instagram-konton har likheter och olikheter. De publicerade bilderna är därtill mångsidiga, och de påverkar Finlands, Sveriges och Norges image. De flesta bilderna med människor, på alla tre Instagram-konton, har fotograferats från öga mot öga-perspektiv och är distanserade. De har fotograferats bakifrån och är erbjudande. Med hjälp av Finlands bilder får man en sådan uppfattning att Finland är ett vackert, rent samt orört land och resemål. I Finland får man vara i fred och slappna av. Man kan syssla med olika sommar- och vinteraktiviteter där. Natur och skogar är nära den finska kulturen och finländare vandrar mycket i skogar. De badar bastu och tillbringar tid i sommarstugor. Uppfattningen om Sverige är mycket likadan med Finlands. Det finns skogar i Sverige och naturen är nära svenskar och deras kultur. Svenskar tycker om att baka och äta olika bakelser. Också Sverige är ett vackert, rent och orört land. I Sverige har man inte bråttom till någonstans och där kan man slappna av samt vara i lugn och ro. Svenskar promenerar i olika platser. Stämningen i Sverige och i bilder är mycket lugn. I Norge däremot finns enorma och imponerade berg och fjäll. Norge ligger vid hav och fiskeri är en viktig näring där. Man kan syssla med flera olika aktiviteter i Norge. Norrmän ser inte ut att vara lika lugna som svenskar. De vandrar på berg till skillnad för Finlands skogar. I Norge kan man uppleva dess majestetiska natur och lanskap samt syssla med olika saker.
see all

Tutkimukseni tarkoituksena oli analysoida kuvia, jotka on julkaistu Suomen, Ruotsin ja Norjan virallisilla Instagram -tileillä ourfinland, visitsweden ja visitnorway. Tutkimuksen materiaali koostuu 453 kuvasta, joista 108 on julkaistu Visit Finlandin toimesta, 148 Visit Swedenin toimesta sekä 197 Visit Norwayn toimesta. Kuvat on julkaistu aikavälillä 1.1.–15.6.2016. Yksi kuvista on julkaistu Visit Finlandin Instagram -tilillä 6.12.2016. Analyysissa käytetyt metodit olivat kuva-analyysi, sisällönanalyysi sekä niiden avulla tapahtuva kyseisten maiden imagon analysoiminen. Denotaatioiden avulla loin kategoriat ihmiset, eläimet ja linnut, metsät, vesistöt, vuoret ja tunturit, kaupungit ja kylät, maalaismaisemat, rakennukset ja asuminen, ruoka, kasvit ja kukat, veneet ja muut kulkuneuvot, esineet, tiet ja polut sekä luonnonilmiöt. Kuvat voivat kuulua useampaan kuin yhteen kategoriaan. Analysoin myös kuvien vaikutusta kyseisten maiden imagon rakentumiseen. Konnotaatioiden sekä symbolien avulla tutkin kulttuurisia asioita, joita kuvissa esiintyy. Lisäksi analysoin etäisyyden ja asenteiden ilmenemistä kuvissa. Saadakseni laajemman käsityksen näiden organisaatioiden Instagram -tileillä julkaisemista kuvissa, esitin organisaatioille kysymyksiä sähköpostilla. Teoriaosiossa keskusteltiin tärkeimmistä teorioista koskien matkailua, organisaatioviestintää, kuva-analyysia, semioottista analyysia sekä imagoa. Tutkimuksen tärkeimmät tulokset ovat, että kyseisillä Instagram -tileillä julkaistavissa kuvissa on eroavaisuuksia sekä yhtäläisyyksiä. Kuvat ovat lisäksi monipuolisia, ja ne vaikuttavat kyseisten maiden imagoon. Suurin osa kuvista, jotka kuvaavat ihmisiä, on kuvattu silmästä silmään -kuvakulmasta ja ovat etäisiä. Kuvat on kuvattu takaa päin siten, että kuvien ihmisillä on selkä katsojaan päin. Suurin osa kuvista on tarjoavia. Kuvien avulla muodostuva imago on Suomen kohdalla sellainen, että Suomi on kaunis, puhdas ja koskematon maa sekä matkakohde. Suomessa voi olla rauhassa ja rentoutua. Siellä on myös mahdollista harrastaa erilaisia talvi- sekä kesäaktiviteetteja. Luonto on lähellä suomalaisia ja suomalaiset vaeltavat paljon metsissä. Suomessa saunotaan ja vietetään aikaa mökillä. Kuvien avulla muodostuva käsitys Ruotsista matkakohteena on melko samanlainen kuin Suomesta muodostuva käsitys. Myös Ruotsissa on metsiä ja luonto on lähellä ruotsalaisia sekä heidän kulttuuriaan. Ruotsalaiset pitävät erilaisista leivoksista. Myös Ruotsi on kaunis, puhdas ja koskematon maa. Ihmisillä ei ole kiire minnekään ja he voivat rentoutua kaikessa rauhassa. Ruotsalaiset pitävät kävelemisestä erilaisissa paikoissa. Ruotsin kuvien tunnelma on hyvin rauhallinen. Norjassa puolestaan on valtavia sekä vaikuttavia vuoria ja tuntureita. Norja on meren rannalla ja kalastus kuuluu olennaisesti sen elinkeinoon. Norjalaiset eivät vaikuta yhtä rauhallisilta kuin ruotsalaiset. Suomalaiset vaeltavat metsissä kun taas norjalaiset vaeltavat vuorilla. Majesteettinen luoto sekä maisemat ovat yksi Norjan matkailukokemuksista. Siellä on myös paljon harrastusmahdollisuuksia.
see all

Subjects:
Copyright information: © Anne-Maria Liisanantti, 2016. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.