University of Oulu

Minecraft ohjelmointiympäristönä ohjelmoinnin alkeiden opetuksessa

Saved in:
Author: Koivisto, Jussi1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.4 MB)
Pages: 30
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201610082920
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Koivisto, 2016
Publish Date: 2016-10-11
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Ohjelmointi on otettu osaksi pakollista perusopetusta ja sitä aletaan opettaa uusien perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden myötä vuonna 2016. Ohjelmointia on opetettu peruskouluissa aikaisemminkin, mutta opetusta vähennettiin runsaasti. Ohjelmointi oli vaikeaa eikä se kiinnostanut. Ohjelmointi ei ole juurikaan muuttunut, mutta ohjelmoinnin opetukseen tulee panostaa, ettei toisteta samoja virheitä kuin 80- ja 90-luvun ohjelmoinnin opetuksessa. Tietotekniikan kehittyessä erilaiset laitteet ja niillä pelattavat pelit ovat kasvattaneet suosiotaan. Yksi suosituimmista peleistä on tietokoneella, tableteilla ja eri pelikonsoleilla pelattava Minecraft. Minecraft on pelinä hyvin yksinkertainen, mutta sen avoin maailma ja modaus-mahdollisuudet tekevät siitä hyvin monimuotoisen pelin, jossa on potentiaalia myös opetuskäyttöä ajatellen. Tutkielmani on kirjallisuuskatsaus, jossa tarkastelen ohjelmoinnin opetusta ohjelmoinnin oppimisen haasteiden kautta. Tutkin, mitä haasteita ja esteitä ohjelmoinnin oppimisessa kohdataan ja kuinka Minecraftin tarjoamassa virtuaalisessa oppimisympäristössä voidaan vastata kyseisiin haasteisiin. Ohjelmoinnin oppimisen haasteiksi nousivat ohjelmoinnin irtonaisuus arjesta ja fyysisen laitteen ongelma, ratkaisun esittäminen tietokoneen ymmärtämässä muodossa, häiriötekijöiden minimointi ja helppokäyttöisyys sekä motivointi. Aikaisemmat tutkimukset osoittavat, että Minecraftilla voidaan oppimisympäristönä vastata pääosin ohjelmoinnin oppimisen haasteisiin, erityisesti motivoinnin osalta. Tällä hetkellä tutkimusta on tehty varsin vähän, mutta aiheessa on vahvasti potentiaalia jatkotutkimukselle. Tarkoitukseni on jatkaa aiheen tutkimista pro gradu -tutkielmassa.
see all

Subjects:
Copyright information: © Jussi Koivisto, 2016. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.