University of Oulu

”Luojan lykky, Laila lupasi laulattaa!” : päiväkotien henkilöstön musiikkikasvatuskoulutus ja kokemukset työelämässä

Saved in:
Author: Siromaa, Petri1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1 MB)
Pages: 36
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201610202934
Language: Finnish
Published: Oulu : P. Siromaa, 2016
Publish Date: 2016-11-07
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Tämä tutkielma kartoittaa päiväkodissa työskentelevien kasvatusalan ammattilaisten musiikkikasvatuksellista koulutustaustaa, sen hyödyntämistä ammatissa ja mahdollisia lisäkoulutustarpeita. Tutkielma selvittää lisäksi, kuinka hyvin päiväkodissa työskentelevien ammattilaisten erilaiset koulutustaustat palvelevat heidän nykyisiä työtehtäviään varhaisiän musiikkikasvatuksen näkökulmasta. Tutkimusaineisto on kerätty neliosaisella kyselyllä, jonka tuloksia jäsennellään myös kvantitatiivisin keinoin. Suuri osa vastaajista koki musiikkikasvatuksen tärkeänä riippumatta siitä, harrastivatko he itse musiikkia vai eivät. Yli 43 % kertoi saaneensa ammattiin valmistavasta musiikkikoulutuksesta paljon tai erittäin paljon hyötyä ammatissa toimimiseen. Puolet kaikista vastaajista toivoi, että ammattiin valmistavaa musiikkikoulutusta lisätään alan oppilaitoksissa voimakkaasti. Päiväkodeissa työskentelevät kasvatusalan ammattilaiset toivovat lisäksi ammattikoulutukselta erityisesti varsinaiseen työelämään suuntautuvia konkreettisia käytännön harjoitteita sekä vinkkejä varhaisiän musiikkikasvatukseen. Tutkimus osoittaa, että päiväkotien työntekijät kaipaavat monipuolista musiikillista lisäkoulutusta kipeästi. Erityisesti halutaan soittokoulutusta, mutta myös henkistä tukea ja rohkaisua kaikessa musisoinnissa sekä sitä kautta esimerkiksi soittamisen opettamisessa lapsille.
see all

Subjects:
Copyright information: © Petri Siromaa, 2016. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.