University of Oulu

Nanoselluloosat kunnallisen aktiivilietteen laskeutumisen apuna

Saved in:
Author: Kaitala, Emilia1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Process Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 29
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201610212941
Language: Finnish
Published: Oulu : E. Kaitala, 2016
Publish Date: 2016-10-24
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Kunnallisen aktiivilietteen laskeuttamisessa voidaan käyttää koagulantti- tai flokkulanttikäsittelyä tai näiden yhdistelmäkäsittelyä. Yleisesti käytössä olevat koagulantit ovat metallisuoloja ja flokkulantit öljypohjaisia synteettisesti valmistettuja polymeerejä. Metallisuolojen yksittäiskäytön ongelmana on syntyvän lietteen määrä ja puhdistettuun veteen jäävät metalli-ionijäämät. Polymeerien käytön ongelmana on niiden öljypohjaisuus ja valmistustapa. Niiden raaka-aine on uusiutumaton, ne ovat heikosti biohajoavia ja ne voivat sisältää terveydelle vaarallisia monomeerejä ja lisäaineita. Yhdistelmäkäsittelyllä voidaan käytännössä poistaa metallisuolojen aiheuttamat ongelmat, mutta se tuo mukanaan synteettisten polymeerien käyttöön liittyvät ongelmat. Työn tavoitteena oli tutkia, voitaisiinko kationisilla nanoselluloosilla korvata nykyiset yleisesti käytössä olevat vedenpuhdistuskemikaalit kunnallisessa jätevedenpuhdistuksessa. Nanoselluloosat ovat uusiutuvia ja täysin biohajoavia, mikä poistaisi nykyisten synteettisten polymeerien ongelmat. Tutkimuksessa tarkasteltiin lietteen laskeutumis- ja tiivistymisominaisuuksia. Biolietteelle tehtiin koagulantti/flokkulanttikäsitely, jonka jälkeen mitattiin sen lieteindeksi ja tehtiin lumifuge-analyysit. Lumifuge-analyyseillä tutkittiin kirkasteen valonläpäisevyyttä ja lietteen paisuntaa. Laskeutuneen lietteen päältä pipetoidulle kirkasteelle tehtiin sameus- ja COD-mittaukset. Valonläpäisy- ja sameusmittauksien perusteella ferrisulfaatilla ja nanoselluloosilla saatiin muodostettua yhtä tiiviit lietekakut jo pienimmillä pitoisuuksilla. Ferrisulfaatti ei kuitenkaan onnistunut poistamaan näillä tai suuremmillakaan pitoisuuksilla yhtä tehokkaasti orgaanista materiaalia. Näiden tulosten perusteella jatkotutkimusten tekeminen olisi kannattavaa, koska nanoselluloosat voisivat näiden tulosten perusteella olla käyttökelpoisia kunnallisen jäteveden puhdistuksessa.
see all

Subjects:
Copyright information: © Emilia Kaitala, 2016. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.