University of Oulu

Työhyvinvointi ja sen vaikutukset tuottavuuteen sairaanhoidossa

Saved in:
Author: Valkonen, Jussi1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Industrial Engineering and Management
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 28
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201611022960
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Valkonen, 2016
Publish Date: 2016-11-02
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Hyvinvoiva henkilöstö on jokaiselle organisaatiolle tärkeä resurssi. Yrityksien on kuitenkin myös ajateltava organisaation tuottavuutta, jotta toiminta on kannattavaa. Tuottavuuden kasvattaminen tarkoittaa yleensä pidempiä työpäiviä ja kiirettä henkilöstölle, mikä vaikuttaa negatiivisesti työntekijöiden työhyvinvointiin. Tämän tutkimuksen päätarkoituksena on etsiä vuorotyötä tekevien sairaanhoitajien työhyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä, ja hoitotyön työhyvinvoinnin vaikutuksia tuottavuuteen. Työ on tehty Oulun yliopiston tuotantotalouden koulutusohjelmaan kandidaatintyöksi. Tutkimus on toteutettu kirjallisuuskatsauksena, ja siinä on käytetty lähteinä aiempia aiheeseen liittyviä dokumentteja. Työn alussa käydään läpi työhyvinvoinnin, tuottavuuden ja sairaanhoidon yleistä teoriaa, jota hyödynnetään työn loppuosassa. Työssä käydään läpi, mitkä asiat vaikuttavat sairaanhoitajien työhyvinvointiin ja lisäksi tuodaan esiin tapoja työhyvinvoinnin kehittämiseen hoitotyössä. Työ tarjoaa laajan näkemyksen sairaanhoitajien työhyvinvointiin. Tutkimus paljastaa sairaanhoitajien työhyvinvoinnissa olevan paljon ongelmia, joita parantamalla voitaisiin myös hoitotyön tuottavuutta kehittää. Kehittämistä varten työ sisältää muutamia eri malleja ja tapoja, sekä myös tietoa työhyvinvoinnin mittareista.
see all

Well-being employees are a crucial resource for any organization. To keep their business profitable, companies also have to consider their profitability. Increasing profitability usually means longer working hours and rush, which will decrease well-being of the employees. The main aim of this study is to find elements which have an effect on nurses’ work welfare, and well-being at work’s effects on productivity. The study is made to the Industrial Engineering and Management as a Bachelor’s study. The practical work is a literature view and it includes previous documents relating to subject as its sources. The first part of the study includes the basic theory of well-being at work, productivity and nursing, and theory is utilized in the later part of the work. Additionally, the work includes factors, that have an effect on the welfare of the nurses. The work also demonstrates methods of developing the well-being at work in the nursing. Work will offer a wide view of the well-being at work of the nurses and several different ways to develop the well-being at work. Study reveals that there are many problems in nurses’ well-being. Developing the problems in nurses’ well-being at work would also increase the productivity of nursing work.
see all

Subjects:
Copyright information: © Jussi Valkonen, 2016. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.