University of Oulu

Koettu autonomia teknologiatuetussa liikunnanopetuksessa

Saved in:
Author: Junttila, Joonas1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.6 MB)
Pages: 70
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201611113015
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Junttila, 2016
Publish Date: 2016-11-21
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Laru, Jari
Reviewer: Laru, Jari
Harmoinen, Sari
Description:
Tämän tutkielman tarkoitus oli selvittää syitä oppilaiden liikuntamotivaatioon liikuntatunneilla ja koulun ulkopuolella. Motivaation näkökulmasta keskityttiin itsemääräämisteoriassa esitettyyn koetun autonomian psykologiseen perustarpeeseen. Tutkimuksen avulla oli tarkoitus saada tietoa autonomian tunteen tukemisen vaikutuksesta fyysiseen aktiivisuuteen. Teknologisia laitteita ja sovelluksia hyödynnettiin liikunnanopetuksen tukena. Tutkimus toteutettiin pohjoissuomalaisen koulun viidennen luokan liikuntatunneilla. Oppilaat saivat oppitunneilla ja niiden suunnittelussa korostetusti valinnan mahdollisuuksia muun muassa suorituksiin, lajeihin, peleihin, leikkeihin ja liikuntatunnin ajankäyttöön liittyen. Tutkimus toteutettiin laadullisena tutkimuksena, jonka aineisto kerättiin viidessä ryhmähaastattelussa ja analysoitiin fenomenologiseen lähestymistapaan sopivalla Van Kaamin metodilla. Tuloksista kävi ilmi, että oppilaat liikkuivat mieluiten mukavien ja hauskojen lajien parissa. Teknologia koettiin mukavana lisänä liikuntatunneilla. Tavoitteen asettaminen, joka toteutettiin teknologian avulla, koettiin hyvänä motivaatiokannustimena. Liikuntatuntien suunnittelulla ei koettu olevan vaikutusta vapaa-ajan aktiivisuuteen. Aktiivisuusmittari toimi osalle oppilaista vapaa-ajan fyysiseen aktiivisuuteen kannustavana laitteena. Tutkimuksen tulokset ovat heikosti yleistettävissä muihin tutkimuksiin tai konteksteihin, mutta tutkimustapaa voidaan soveltaa muun muassa muihin oppiaineisiin.
see all

Subjects:
Copyright information: © Joonas Junttila, 2016. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.