University of Oulu

Sukupuoli esiopetuskirjoissa

Saved in:
Author: Balsiene, Sonja1; Hannula, Helmi1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 41
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201611113018
Language: Finnish
Published: Oulu : S. Balsiene ; H. Hannula, 2016
Publish Date: 2016-11-21
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Esiopetuskirjoja ei ole tutkittu Suomessa sukupuolen näkökulmasta. Peruskouluasteen oppikirjatutkimusta on tehty aikaisemmin vain peruskoulun eri oppimateriaaleista. Näiden tutkimusten tulokset kertovat, että oppimateriaali viestittää hyvin yksipuolista kuvaa sukupuolista ja toistavat erilaisia sukupuolistereotypioita. Tutkimuksemme ensimmäinen tavoite on omalta osaltamme lisätä tutkimuksen määrää tästä aiheesta. Esiopetuskirja on merkittävä kirja lapselle ensimmäisenä saatuna oppikirjana. On tärkeää, että kirjan edustama maailmankuva huomioi sukupuolen moninaisuuden. Tutkimuksemme toinen tavoite on selvittää, millaisia sukupuolen esityksiä ja sukupuolirooleja kirjat viestittävät. Tasa-arvolain viidennessä momentissa edellytetään, että opetuksessa käytettävä oppimateriaali tukee tasa-arvon edistymistä ja että koulutuksessa ja opetuksessa edistetään tasa-arvoa lasten ikä ja kehitystaso. Kolmas tavoitteemme on arvioida, toteutuuko tämä tämän hetkisissä esiopetuskirjoissa. Teoriaosuudessa määrittelemme sukupuolen moninaisen käsitteen ja lisäksi maskuliinisuuden sekä feminiinisyyden käsitteet. Käytämme analysointimenetelmien teoreettisena taustana diskurssianalyysia tulkitessamme esiopetuskirjojen kuvia ja tekstejä. Tutkimuskysymyksemme on Miten sukupuoli näyttäytyy esiopetuksen oppikirjoissa? Paneudumme tutkimuskysymykseemme seitsemän apukysymyksen avulla. Näiden kysymysten avulla pyrimme vastaamaan tutkimuskysymykseemme ja huomioimaan sukupuolen esittämisen ja toimimisen tapoja. Poimimme teksteistä ja kuvista sukupuolta merkitseviä sanoja, ilmauksia ja nimityksiä. Nimeämisen ohella kiinnitämme huomion kuvaamiseen, eli adjektiiveihin, adverbeihin —- millaisia substantiiveja käytetään väreihin ja vaatetukseen. Tutkimme hahmojen subjektipositioita ja ”asentoja” kuvissa, kuinka hahmot ottavat kuvien tilan haltuun. Etsimme erilaisia painottuneita käsityksiä tekstin esittämistä sukupuolista. Tarkastelimme kolmea erilaista esiopetusmateriaalipakettia. Kirjat olivat keskenään varsin erilaisia ja niistä voi havaita että tekijät ovat käsitelleet sukupuolen moninaisuutta eri tavoin. Tutkimuksemme tulokset aiheuttivat meissä huolta: tulokset heijastavat aiemman tutkimuksen kaltaista stereotyyppisyyttä ja konservatiivista sukupuolinäkökulmaa. Osa tuloksista sai meidät kuitenkin uskomaan siihen, että tämä aihe mietityttää ja inspiroi monia kasvatus- ja opetusalan ammattilaisia — sekä esiopetuskirjojen kirjoittajia — valitsemaan ja tekemään toisin. Esiopettajalla itsellään on kuitenkin oikeus valita esiopetuskirja — tai olla valitsematta sitä ollenkaan.
see all

Subjects:
Copyright information: © Sonja BalsieneHelmi Hannula, 2016. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.