University of Oulu

Pakolaislapsen kotouttamisen tukeminen suomalaisessa varhaiskasvatuksessa

Saved in:
Author: Pisilä, Tiina1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 45
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201611113023
Language: Finnish
Published: Oulu : T. Pisilä, 2016
Publish Date: 2016-11-21
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Kirjallisuuskatsauksena toteutetun kandidaatintutkielman tavoitteena oli perehtyä suomalaisen varhaiskasvatuksen mahdollisuuksiin Suomeen muuttaneen pakolaislapsen kotouttamisen tukemisessa. Työssä kuvataan, mikä merkitys varhaiskasvatukseen liittyvillä kotouttamistoimenpiteillä on pakolaislapsen sopeutumisessa. Uusi kulttuuri ja asuinympäristö vaativat sopeutumista muutoksiin. Turvapaikanhakijalasten sopeutuminen riippuu usein siitä, minkälaisia resursseja perheillä on käytössään oman elämänsä ohjaamiseen. Pakolaiset tarvitsevat alkuvaiheessa runsaasti tukea ja ohjausta, joten viranomaisten on tärkeää ymmärtää maahanmuuttoprosessin eri vaiheita. Perhe- ja ystäväverkostot, viranomaistahot ja paikalliset kontaktit ovat tärkeitä turvapaikanhakijoiden elämässä. Kulttuuri ja identiteetti ovat kiinteästi yhteydessä toisiinsa. Vanhempien ja päiväkodin yhteistyöllä on vaikutusta siihen, minkälainen kulttuuri-identiteetti lapselle kehittyy. Toisena tutkimustehtävänä on selvittää, millä tavalla kotouttamista pyritään varhaiskasvatuksessa tehostamaan. Hallinnollisilla ja toiminnallisilla ratkaisuilla ohjataan käytännön kotouttamistoimenpiteitä. Päiväkoti-ikäisen lapsen kotoutumissuunnitelma sisällytetään yleensä lakien pohjalta laadittuun varhaiskasvatus- tai esiopetussuunnitelmaan. Kulttuurivähemmistöön kuuluvilla lapsilla tulisi olla mahdollisuus kasvaa monikulttuuriseen yhteiskuntaan oman kulttuuripiirinsä ja suomalaisen yhteiskunnan jäseneksi. Kandidaatintyön kolmantena tutkimustehtävänä oli kuvata monikulttuurisessa työympäristössä työskentelevän varhaiskasvattajan työtä ja työn sisältöjä. Pakolaislapsen kotoutuminen alkaa usein päiväkodista. Päiväkodin henkilökunnalta edellytetään kulttuurista ymmärrystä, joka edesauttaa lasten tarpeiden ja vanhempien kasvatusnäkemysten tasavertaista ja vastavuoroista käsittelyä.
see all

Subjects:
Copyright information: © Tiina Pisilä, 2016. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.