University of Oulu

Tulevaisuudentutkimus : tiedettä, taidetta vai molempia?

Saved in:
Author: Yrjänä, Kaisaleena1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 43
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201611183082
Language: Finnish
Published: Oulu : K. Yrjänä, 2016
Publish Date: 2016-11-21
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Tämä kandidaatintutkielma käsittelee tulevaisuudentutkimusta. Pääpaino on tulevaisuudentutkimuksen määrittelemisessä kirjallisuuskatsauksen avulla. Tulevaisuudentutkimusta käsitellään erityisesti sen kysymyksen kautta, onko tulevaisuudentutkimus tiedettä vai taidetta. Tutkielmassa käydään läpi tulevaisuudentutkimuksen peruskäsitteitä ja tulevaisuudentutkimuksen eri suuntauksia. Roy Amaran (1925–2007) tulevaisuudentutkimuksen peruslähtökohdat nousevat käsiteltäväksi moneen otteeseen. Kysymykseen ”onko tulevaisuudentutkimus tiedettä vai taidetta?” vastaaminen johtaa siihen, että tulevaisuudentutkimusta vertaillaan eri tieteenaloihin ja taiteisiin. Aihepiirin tarkastelu johtaa myös tulevaisuudentutkimuksen epistemologisten kysymysten äärelle. Käsittelyssä on erityisesti se, mitä tulevaisuustieto on, ja miten se eroaa muista tietämisen tavoista. Tutkielmassa pohditaan myös sitä, mitä asioita kuuluu tulevaisuudentutkimuksen ontologiaan. Lopuksi nostetaan esille joitakin tulevaisuudentutkimuksen ongelmia. Tutkielma ei johda suoraan määritelmään siitä, mitä tulevaisuudentutkimus on. Sen sijaan tutkielmassa lähestytään tulevaisuudentutkimusta eri näkökulmista ja nostetaan esille sen tieteellisiä ja taiteellisia ominaisuuksia. Tutkielmassa ehdotetaan lopuksi, että tulevaisuudentutkimus voisi tuoda uusia näkökulmia kasvatustieteisiin.
see all

Subjects:
Copyright information: © Kaisaleena Yrjänä, 2016. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.