University of Oulu

Uusiutuvan energiatuotannon alueelliset vaikutukset

Saved in:
Author: Raitala, Arttu1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Environmental Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.1 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201611233100
Language: Finnish
Published: Oulu : A. Raitala, 2016
Publish Date: 2016-11-23
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Tämän työn tavoitteena oli tutkia ja vertailla erilaisia uusiutuvia energiantuotantomuotoja työllistävyys ja maakäytön näkökulmasta. Alue oli rajoitettu Ouluun ja sen ympäröivään lähialueeseen. Tutkittavina kohteina olivat Oulun Energian voimalaitokset, jotka kattavat suurimman osan oululaisten sähkön ja kaukolämmön tarpeen. Työllisyysvaikutuksia laskettaessa oli otettu huomioon välittömien työpaikkojen lisäksi myös välilliset työvaikutukset, joilla oli suuri merkitys tutkittaessa työllisyysvaikutuksia kokonaisuudessaan. Maakäyttöä laskettaessa oli otettu huomioon ainoastaan vertailtavien energialähteiden mahdollinen energia saanto muodossa MJ/m²/vuosi. Tutkimusmenetelminä oli käytetty kirjallisuusselvityksiä, haastatteluja, sekä laskentamenetelmiä. Haastattelumetodina oli avoin haastattelu ja haastateltavina oli Oulun Energialla työskenteleviä vastuuhenkilöitä. Työllisyysvaikutuksia laskettaessa oli käytetty joissain tapauksissa teoreettisia kaavoja, joilla oli saatu suuntaa antavia tuloksia, jos ei ole ollut tiedossa täsmällisiä lukuja. Tulokset oli koottu työn lopussa tiiviisti yhteen taulukkoon, josta voi verrata eri energialähteiden työllisyysvaikutuksia, energian saantoa neliömetriä kohtaan sekä voimaloiden tehoa. Tulokset helpottavat ymmärtämään uusiutuvien energiamuotojen etuja ja haittoja.
see all

Subjects:
Copyright information: © Arttu Raitala, 2016. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.