University of Oulu

Lapsi eroperheessä kuvakirjojen sivuilla

Saved in:
Author: Rantahäli, Sanna1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 9.6 MB)
Pages: 34
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201611253113
Language: Finnish
Published: Oulu : S. Rantahäli, 2016
Publish Date: 2016-12-13
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten vanhempiensa eron kokeneen lapsen elämää kuvataan 2000-luvulla julkaistuissa lasten kuvakirjoissa. Tutkimuskysymyksiäni olivat, millainen on lapsen eron jälkeinen perhemuoto, asumisjärjestelyt sekä lapsen eron jälkeiset ihmissuhteet. Lisäksi tutkin lasten tunnereaktioita vanhempiensa eroon. Tutkimuksen aineistona oli 10 suomenkielistä ja käännettyä kuvakirjaa, joiden kohderyhmänä oli alle kouluikäiset lapset. Hain kirjat hakusanoilla ”kuvakirjat” ja ”avioero” sekä ”lastenkirjallisuus” ja ”avioero”. Suljin kirjajoukosta pois kaikki varsinaiset lasten kokeman eron jälkeiseen terapiaan suunnatut kirjat. Kaikki tutkimani kirjat oli julkaistu 2000-luvulla. Tutkimusmenetelmänä käytin sisällönanalyysiä, joka edustaa laadullista tutkimusta. Kuvakirjat kuvasivat vanhempiensa eron kokeneen lapsen elämää todenmukaisesti. Lapset asuivat kahdessa kodissa pääsääntöisesti äitinsä kanssa. Isää lapset näkivät joko joka toinen viikko, viikonloppuisin tai epäsäännöllisemmin. Isä kuitenkin oli läsnä jokaisessa kuvakirjassa. Lapsen arki muuttui vanhempien eron myötä. Ihmissuhteissa korostui vanhempi-lapsi -suhteen lisäksi myös lapsen suhde mummoon ja ystäviin. Lapsen tunnereaktiot eron jälkeen kuvattiin realistisesti: tunteet vaihtelivat negatiivisiksi koetuista vihan, surun, murheellisuuden ja syyllisyyden tunteista toiveikkuuteen ja hyväksymiseen. Vaikka kirjojen päähenkilöinä olivat ihmisten sijasta myös eläimet, eivät mielikuvitukselliset hahmot tai miljöö erottaneet kirjojen sisältöä ihmishahmoilla kuvitetuista kirjoista. Kuvakirjojen keskiössä oli lapsi ja sivuhenkilöinä hänen vanhempansa, mahdolliset ystävät ja sukulaiset. Eroa käsittelevät kuvakirjat tarjoavat näkökulman eron kokeneen lapsen maailmaan. Lastenkirjallisuuden avulla vanhempiensa eron kokenut lapsi voi yksin tai yhdessä vanhempansa, isovanhempansa tai päiväkodin varhaiskasvatusammattilaisen kanssa tutustua samassa tilanteessa olevien ihmis- ja eläinlasten elämään ja löytää kirjoista vastaavuuksia omaan elämäänsä. Samalla lapsi oppii tunnistamaan myös omia tunteitaan.
see all

Subjects:
Copyright information: © Sanna Rantahäli, 2016. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.