University of Oulu

The teacher effect in quality ecec : a review into the concept of quality in four research journals in 2010-2016

Saved in:
Author: Nortunen, Terhi
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Department of Educational Sciences and Teacher Education, Education
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.6 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201611253114
Language: English
Published: Oulu : T. Nortunen, 2016
Publish Date: 2016-12-13
Physical Description: 28 p.
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Varhaiskasvatuslain uudistus vaikuttaa erityisesti varhaiskasvatuksen opettajien vastuuseen, osaamistarpeisiin ja työhyvinvointiin. Uudistuksen aikaan vallinneen laatu-käsityksen hahmottamiseksi, tarkastellaan tutkielmassa laadun määritelmää viime aikaisessa kansainvälisessä tutkimuksessa erityisesti opettajan osaamisen merkityksen näkökulmasta. Tutkielma on kirjoitettu artikkelimuotoon. Tutkimukseen sovellettiin systemaattisen kirjallisuuskatsauksen menetelmää ja kuvattiin dokumentoidun prosessin vaiheet. Tuloksissa esiteltiin laadun määritelmät neljään näkökulmaan jaettuna, joista jokaisessa opettajalla on keskeinen rooli: 1. Opetuksen järjestämisen näkökulma: minkälainen opetusohjelma ja opetuksen järjestäjä on? 2. Oppimistulosten näkökulma: minkälaisia taitoja lapset oppivat? 3. Lasten elämänlaadun näkökulma: miten lapset kokevat varhaiskasvatuksen? 4. Merkityksen antamisen näkökulma: millaisia merkityksiä lapset saavat varhaiskasvatuksen tilanteissa? Tulokset osoittivat, että opettajien pedagoginen osaaminen vaikuttaa varhaiskasvatuksen laatuun laatu-käsitteen näkökulmasta riippumatta.
see all

Subjects: