University of Oulu

Varallisuuserojen kehitys pitkällä aikavälillä

Saved in:
Author: Kurkinen, Aleksi1
Organizations: 1University of Oulu, Oulu Business School, Department of Economics, Economics
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.3 MB)
Pages: 82
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201612013137
Language: Finnish
Published: Oulu : A. Kurkinen, 2016
Publish Date: 2016-12-07
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Svento, Rauli
Reviewer: Svento, Rauli
Simonen, Jaakko
Description:
Tutkielmassa kuvataan varallisuuserojen kehitystä pitkällä aikavälillä. Lähteenä käytetään pääasiassa Pikettyn kokoamaa aineistoa 1700-luvulta tähän päivään. Päähuomio kiinnittyy Ranskaan, Yhdistyneisiin kuningaskuntiin ja Yhdysvaltoihin. Varallisuuden merkitys oli yhteiskunnassa suuri ennen 1900-lukua. Se oli keskittynyt pienen hallitsevan eliitin omistukseen. Pääoma koki voimakkaita muutoksia 1900-luvun alkupuolella. Pääoman arvo väheni nopeasti ja varallisuus erot kaventuivat. Sen jälkeen tilanne on hitaasti palautunut. Etenkin Yhdysvalloissa tuloerot ovat kääntyneet nopeaan nousuun. Myös Suomen tuloerot kaventuivat 1900-luvun aikana. 1960–1980-luvulla Suomen tuloerot olivat todella pienet kansainvälisessä mittakaavassa. Tuloerot kasvoivat nopeasti 1990-luvulla, mutta 2000-luvun aikana ei ole enää tapahtunut selvää kehitystä. Suomen varallisuuserot kasvavat hitaasti. Tutkielmassa käydään läpi varallisuuden kehitystä, varallisuuserojen kehitystä ja varallisuuden rakenteen kehitystä pitkällä aikavälillä. Tutkielmassa esitellään varallisuus- ja tuloerojen kehitystä selittäviä teorioita. Tutkielmassa avataan Pikettyn vuokrateoriaa, jossa taloudellisen epätasa-arvon kehitystä selitetään pääoman tuoton ja talouskasvun suhteella. Myös muita taloudellista epätasa-arvoa selittäviä teorioita esitellään lyhyesti. Tutkielmassa esitellään myös tuloerojen taloudellisia vaikutuksia käsitteleviä tutkimuksia. Lisäksi tutkielmassa kuvataan verotuksen kehitystä 1900-luvun ajan. Tutkielmassa esitetään keinoja taloudellisen epätasa-arvon ehkäisemiseksi.
see all

Subjects:
Copyright information: © Aleksi Kurkinen, 2016. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.