University of Oulu

Japani-harrastajien slangi

Saved in:
Author: Heikkilä, Sohvi1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, Finnish Language
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.1 MB)
Pages: 87
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201612013145
Language: Finnish
Published: Oulu : S. Heikkilä, 2016
Publish Date: 2016-12-12
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Kunnas, Niina
Reviewer: Mantila, Harri
Kunnas, Niina
Description:
Tarkastelen pro gradu -tutkielmassani suomalaisten Japani-harrastajien slangia. Japani-harrastajilla tarkoitan henkilöitä, jotka ovat kiinnostuneet japanilaisesta popkulttuurista, kuten animaatiosta ja sarjakuvasta. Olen tutkinut, miten slangisanat jakautuvat sanaluokkiin, miten slangisanoja muodostetaan, millaisissa konteksteissa slangisanoja käytetään ja miten slangin avulla rakennetaan Japani-harrastajaidentiteettiä. Aineistoni koostuu kyselylomakkeella kerätyistä slangisanoista ja ryhmähaastattelusta, johon on osallistunut viisi informanttia. Olen luokitellut slangisanat sanaluokittain ja sanastolähteittäin. Suurin osa Japani-harrastajien slangisanoista, noin 92 prosenttia, on substantiiveja. Toiseksi suurin sanaluokkaryhmä on verbit. Japani-harrastajien slangin suurin sanastolähde on lainasanat, joista valtaosa on lainattu englannista ja japanista. Toiseksi suurin sanastolähde on itse muodostetut sanat, joita on lähes kolmasosa koko slangisana-aineistosta. Loput sanat ovat vanhoja, äänneasua muuttamalla muodostettuja sanoja ja vanhoja sanoja uudessa merkityksessä. Olen hyödyntänyt ryhmähaastattelun analyysissä sisältölähtöistä diskurssianalyysiä ja tarkastellut, miten slangisanoja käytetään puheessa ja kirjoituksessa, millainen funktio slangisanoilla on, miten sanasto uusiutuu ja millaisia nimityksiä Japani-harrastajista käytetään. Japani-harrastajat käyttävät slangia sekä puheessa että kirjoituksessa, mutta esimerkiksi kuvalautojen kieltä käytetään vähemmän puheessa. Slangia käytetään erilaisten harrastajien nimeämiseen ja erittelemiseen, oman harrastajuuden määrittelyyn ja ei-harrastajista erottautumiseen. Japani-harrastajien slangissa uudet sanat elävät vanhempien sanojen rinnalla, mutta sanastoon syntyy uusia sanoja esimerkiksi uusien animaatiosarjojen kautta sekä lainaamalla sanoja muista kielistä ja harrastajayhteisöistä. Japani-harrastajien nimitykset ovat usein itseironisessa käytössä, mutta joukossa on myös paljon negatiivisia nimityksiä, jotka kertovat erilaisuuden tunteesta. Käyttämällä slangisanoja rakennetaan kansainvälistä, yhteenkuuluvuutta korostavaa ja erilaisuutta arvostavaa Japani-harrastajaidentiteettiä.
see all

Subjects:
Copyright information: © Sohvi Heikkilä, 2016. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.