University of Oulu

Riitän tällaisena kuin olen : tunnetaitojen yhteys nuoren itsetuntoon

Saved in:
Author: Takkinen, Anu1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.9 MB)
Pages: 36
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201612013158
Language: Finnish
Published: Oulu : A. Takkinen, 2016
Publish Date: 2016-12-13
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Tunnetaidot ovat 2000-luvulla nousseet entistä enemmän yleiseen keskusteluun, ja on jopa eräänlainen trendi puhua tunnetaidoista ja tunnekasvatuksesta. Tunnetaidot eivät ole synnynnäisiä tietoja ja taitoja, vaan koko elämän harjoiteltavia ja opittavia. Tässä teoreettisessa työssä tarkastelen tunnetaitojen yhteyttä nuoren itsetuntoon. Prosessin aikana tunnetaidot osoittautuivat kiinteäksi osaksi itsetuntemusta ja itsetuntoa. Mitä enemmän tunnemme itseämme ja kykenemme ilmaisemaan itseämme, sitä varmemmin itsetuntokin vahvistuu. Itsetuntemuksen kannalta jo tunteet itsessäänkin ovat merkityksellisiä. Itsetuntemukseen liitettynä itsearvostus nousee tärkeäksi. Sanotaan, että se, kuinka paljon ihminen näkee itsessään hyviä ominaisuuksia, on itsetuntoa. Itsetunto on tärkeä ihmisen toiminnan ja hyvinvoinnin selittäjä. Tässä työssä puhun itsetunnosta muuttuvana ja kehityskykyisenä ominaisuutena, joka samaan aikaan on niin sanottua myönteistä realismia omista mahdollisuuksista ja rajoitteista. Itsetuntemuksen käsite viittaa jatkuvaan tietoisuuteen omista tunteista. Nuoruuden yhtenä tärkeimpänä tehtävänä on itsetuntemuksen syventäminen, minkä jälkeen nuori alkaa vähitellen kyetä itsereflektioon eli oman toimintansa arviointiin. Työssäni selvitän, miten tunnetaidot ovat yhteydessä nuoren itsetuntoon sekä miten tunnetaitojen kehittäminen edistää nuoren itsetunnon vahvistumista. Työni on teoreettinen katsaus kyseiseen aihepiiriin ja viitekehykseltään kasvatuspsykologinen. Aiheeni pohjalta olen perehtynyt aiempaan kirjallisuuteen ja tutkimuksiin sekä peilannut niitä omiin havaintoihini. Tunnetaitoja harjoittelemalla nuori voi kehittää itsetuntemustaan. Tämä tapahtuu kuuntelemalla omia kokemuksia ja itseään reflektoimalla. Tunteita käsitellessä ja niiden käsittelyä harjoitellessa vahvistuvat niin tunnetaidot kuin myös itsetuntemus.
see all

Subjects:
Copyright information: © Anu Takkinen, 2016. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.